TAT License No. 12/01654

แพ็คเกจดำน้ำที่ หินแดง - พีพีPrinter Iconพิมพ์โบรชัวร์

วัน & ไดฟ์4 วัน 15 ไดฟ์ (ตามกำหนดการ)
เรือScubanet
พื้นที่ดำน้ำเกาะพีพี, หมู่เกาะห้า, หินแดง หินม่วง
จุดดำน้ำหินหมูสังข์, เรือจมคิงส์ครุยเซอร์, แอนนีโมนรีฟ, เกาะพีพี, เกาะบิดะใน, เกาะบิดะนอก, อ่าวโลซามะ, มาหยาวอลล์, หมู่เกาะห้า, เกาะห้าใหญ่, เกาะห้าเหนือ, เกาะห้าลากูน, หินแดง หินม่วง
เริ่มจากภูเก็ต - เขาหลัก
ท่าเรือท่าเรือ Asia Marina
ราคา
Call
ราคานี้รวม
  • รถ เรือ รับส่งจากสนามบินถึง ท่าเรือ/รีสอร์ท
  • Tank, weight, weight belt
  • Local Dive Leader
  • อาหารทุกมื้อบนเรือ
ราคานี้ไม่รวม
  • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 400 บาท/วัน)
  • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
การชำระเงิน
  • มัดจำ 5,000 บาท ณ วันจอง
  • ชำระเต็มก่อนออกเดินทาง 30 วัน
Scubanet
เกาะพีพี

แผนการเดินทาง

วันที่ 0เดินทางไปท่าเรือเอเซีย มารี่น่า จ.ภูเก็ต
พบกันที่ท่าเรือ หรือสนามบินภูเก็ต เวลาประมาณ 20.00 น. จากนั้นนั่งรถตู้ไปยังท่าเรือ เรือออกเดินทางไปยังจุดดำน้ำ เวลา 23.00 น. พักค้างคืนบนเรือ
วันที่ 1หมู่เกาะห้า หินแดง เกาะรอก ดำน้ำ 4 ไดฟ์
ตื่นเช้าที่เกาะห้าลากูน ดำน้ำกลางวัน 3 ไดฟ์ กลางคืน 1 ไดฟ์
วันที่ 2หมู่เกาะอาดัง ราวี ดำน้ำ 4 ไดฟ์
ดำน้ำที่เกาะสาวัง เกาะตาลัง และหลีเป๊ะ กลางคืน 1 ไดฟ์
วันที่ 3หินแดง หินม่วง ดำน้ำ 4 ไดฟ์
ดำไดฟ์เช้าที่หินแดง ดำน้ำกลางวัน 3 ไดฟ์ กลางคืน 1 ไดฟ์
วันที่ 4เกาะพีพี หินหมูสังข์ ดำน้ำ 3 ไดฟ์
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่เกาะพีพี S-K-A และเดินทางกลับเข้าฝั่ง พักค้างคืนบนเรือ และเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้น หรือกลับกรุงเทพฯ โดยรถบัส ถึงเช้าวันรุ่งขึ้น
วันที่ 5เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกจากเรือประมาณ 7.00 น. ไปยังสนามบินภูเก็ต และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

กำหนดการออกทริป

A 04 31 ม.ค. 2556 หินแดง - พีพี 0 / 20 4 วัน 15 ไดฟ์ 18,500
A 05 07 มี.ค. 2556 หินแดง - พีพี 0 / 20 4 วัน 15 ไดฟ์ 18,500