TAT License No. 12/01654

Issara

Rating
สิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องนั่งเล่น มี TV มี Stereo
การดำน้ำ
  • มี Nitrox
   ทริปและแพ็คเกจดำน้ำ   
พื้นที่บริการ
รายละเอียดอื่นห้องนอนมีห้องน้ำในตัวทุกห้อง
Issara