เทคนิคการหลีกเลี่ยงปะการัง ขณะดำน้ำ

เราทุกคนที่เป็นนักดำน้ำ คงเคยทำผิดพลาดมาแล้ว เมื่อเราดำน้ำ แล้วไปโดนปะการังเข้าโดยไม่ตั้งใจ ส่วนสำคัญที่สุด ที่ไปโดนปะการังบ่อยที่สุด ก็คือฟินของเรานี่เองครับ ต่อไป หากรู้สึกว่าเวลาดำน้ำ แล้วฟินไปโดนปะการัง ลองทำอย่างนี้ซิครับ อาจจะแก้ไขสถานการณ์ ให้ดีขึ้นได้บ้างครับ

  • ขั้นที่ 1 หยุดเตะ เมื่อรู้สึกว่า ฟินสัมผัสกับปะการัง ให้หยุดอยู่กับที่ ไม่เลื่อนตัวไปข้างหน้าต่อไปอีก
  • ขั้นที่ 2 ยกฟินขึ้น ให้งอเข่าเข้ามาชิดติดอก และพยายามยกฟินให้สูงขึ้นไว้ จะทำให้เราอยู่ในท่านอนขนานกับพื้น โดยศีรษะจะสูงกว่าเท้าสักเล็กน้อย เข่าใกล้กับอก และฟินจะอยู่เหนือแนวปะการัง และอยู่ด้านหลังตัวเรา
  • ขั้นที่ 3 ใช้มือโบก เพื่อจะได้ลอยขึ้นเหนือปะการัง ให้มากกว่าเดิม ให้กางมือออกข้างลำตัว และโบกมือเข้าหากัน นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน จะทำให้เกิดแรงยกตัวเรา ให้ลอยขึ้นมาได้ ในขณะนั้น อาจจะช่วยโดยการ หายใจเข้าลึกๆ แต่ต้องหายใจออก ขณะที่ตัวลอยขึ้น ด้วยนะครับ
  • ขั้นที่ 4 ลอยตัวขึ้นให้ห่างจากแนวปะการัง ก่อนที่จะทำตัวขนานกับพื้น ก็จะทำให้เราและปะการัง รอดพ้นจากการทำลาย ซึ่งกันและกัน ไปได้ครับ