TAT License No. 12/01654

เรือจม "เพชรบุรีเบรเมน"

เรือจมเพชรบุรีเบรเมน (Petchburi Bremen) เป็นเรือกลไฟเหล็ก ของบริษัท Nordd Lloyd Bremen ประเทศเยอรมัน โดยทางบริษัทได้มีเรือลักษณะนี้หลายลำ นำมาดำเนินธุรกิจในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และทำการตั้งชื่อเรือตามจังหวัด ของประเทศที่เรือจะประจำการ

เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง กองทัพเรือไทยได้ยึดเรือ ของบริษัทประเทศผู้แพ้สงครามทั้งหมด รวมถึงกลุ่มเรือ Bremen หลายลำ และนำไปขายทอดตลาด เรือเพชรบุรีเบรเมนถูกนำไปใช้ในกองทัพเรือ และทำการเปลี่ยนชื่อเป็นเรือ "แก้วสมุทร"

เรือเพชรบุรีเบรเมน จมลงเมื่อประมาณ พ.ศ. 2463 เนื่องจากเพลิงไหม้ขณะบรรทุกข้าวเปลือก บริเวณร่องครามห่างจาก เกาะอีร้า ประมาณ 2.7 ไมล์ทะเล เรือจมลงที่ความลึกประมาณ 22 เมตร หัวเรือลึก 14 เมตร ตัวเรือยาวประมาณ 88 เมตร วางตั้งตรงยกเว้นบริเวณท้ายเรือ ที่ตะแคงลงทางกราบขวา หัวเรือหันไปทางทิศตะวันตก ท้ายเรือหันไปทางทิศตะวันออก

จุดน่าสนใจของเรือลำนี้มีอยู่มากมาย ถึงแม้จะมีร่องรอยการพังทลายลงของเรือ ให้เห็นในบางส่วน บริเวณท้ายเรือจะมีหางเสือ และเพลาใบจักรขนาดยักษ์ให้เห็นชัดเจน มักจะมีเต่าตัวใหญ่ๆ มาอาศัยอยู่ประจำ ห้องระวางและรอกกว้านสินค้าสามชุด ยังคงตั้งอยู่อย่างสมบูรณ์ Boiler อยู่บริเวณกลางลำเรือ และข้างใต้จะมีห้องเก็บถ่านหิน ซึ่งยังมีถ่านหินอยู่มากมายในปัจจุบัน

สัตว์ทะเลมีมากมายหลายชนิด มากกว่าเรือจมลำอื่นๆ ที่นักดำน้ำนิยมไปดำกัน อาจจะเนื่องจากนานๆ ครั้ง จึงจะมีนักดำน้ำ ไปเยือน นอกจากเต่าตัวใหญ่ๆ ที่มีให้เห็นเรื่อยๆ บริเวณท้ายเรือแล้ว ยังมีปลากระเบน Marble Ray ตัวยักษ์ๆ ให้ชมอีกหลายตัว ปลาหางเหลือง และปลาสากฝูงใหญ่ๆ ปลากระพง ปลานกแขกเต้า (Tusk Fish หรือ ไอ้กู่) ก็มีอยู่อย่างชุกชุม และมีทากทะเล มากมายหลายชนิด

ข้อควรระวัง ในการดำน้ำที่เรือจมเพชรบุรีเบรเมน คือ การเกี่ยวติด เนื่องจากเรือจมลำนี้ เป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุม จึงมีเรือตกปลาจากบางเสร่ สัตหีบ และแสมสาร จำนวนมากมาตกปลาที่นี่ บริเวณตัวเรือจึงมีสายเอ็น Monofilament 0จำนวนมาก รวมถึงอวน ซึ่งปัจจุบันมีน้อยลงกว่าเดิม นักดำน้ำจึงควรมีประสบการณ์ และมีมีดคมๆ ติดตัวไปด้วยเสมอ เวลาไปชมเรือจม ที่สวยงามลำนี้

ในขณะเดียวกัน การวางแผนการดำน้ำที่รอบคอบก็เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากความลึก 22 เมตรเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย ควรระวังปลาหิน และเม่นทะเล รวมถึงเพรียงคมๆ ที่ติดอยู่ตามตัวเรือทั่วไป

เขียนโดย ดร. พิชิต เมืองนาโพธิ์
พิสูจน์อักษร ทีมงาน FreedomDive
นำเสนอ 25 พ.ค. 2548
ปรับปรุงล่าสุด 21 ส.ค. 2550