Technical Diving ตอนที่ 2

คุณสมบัติของนักดำน้ำแบบเทคนิคอล

นักดำน้ำแบบเทคนิคอล จำเป็นต้องมีลักษณะนิสัย และบุคลิกภาพดังต่อไปนี้ ในการที่จะประสบความสำเร็จ ในการปฏิบัติภารกิจ ตามจุดมุ่งหมาย หลายคนอาจจะไม่ได้มีนิสัยเหล่านี้ ติดตัวมา แต่เมื่อหันมาเป็นนักดำน้ำแบบ Tec แล้ว ก็จำเป็นที่ต้องเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติ มิฉะนั้น อาจจะเกิดอันตรายได้

  1. นักดำน้ำแบบ Tec จำเป็นต้องดูแลตัวเอง ได้อย่างเบ็ดเสร็จ จะต้องวางแผน และทำการดำน้ำ เสมือนกับว่าต้องดำอยู่คนเดียว ไม่มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ต้องมีความพร้อม ที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่โดยลำพัง โดยไม่หวังพึ่งพานักดำน้ำคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัย หรือความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ ในการดำน้ำ
  2. ต้องสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้ ถึงแม้จะพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดี แต่ก็ต้องคำนึงอยู่เสมอว่า ตนเป็นส่วนหนึ่ง ของทีม
  3. ต้องมีวินัย การดำน้ำแบบนี้ ไม่มีช่องว่างให้ฝ่าฝืนกฎ หรือใช้ทางลัด ต้องให้ความสนใจกับแผนการดำน้ำ โดยละเอียด ไม่ละเลยเรื่องอุปกรณ์ และขีดจำกัดของการดำน้ำของตนเอง เนื่องจากผลของการฝ่าฝืน หรือใช้ทางลัดในการดำน้ำแบบ Tec นี้ อาจจะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงกับนักดำน้ำได้
  4. ต้องระวัง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ในการกลับมาจาก การดำน้ำแต่ละครั้งอย่างปลอดภัย คือ ต้องระวังไว้เสมอว่า ทุกสิ่งสามารถจะผิดพลาดได้ โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว นักดำน้ำแบบ Tec ต้องมีอุปกรณ์ และแผนสำรองไว้เสมอ สำหรับสถานการณ์เลวร้าย ที่อาจเกิดขึ้นได้ ต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใดๆ ขึ้น ระหว่างทำการดำน้ำอยู่
  5. ต้องมีสมรรถภาพทางกายดี ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รักษาระดับของสมรรถภาพทางกายให้ดีอยู่ตลอดเวลา เพราะการดำน้ำแบบนี้ อาจจะต้องใช้ความแข็งแรง หรือความทนทานของร่างกาย ในการจัดการกับการดำน้ำ และเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งมีกำลังสำรอง ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ความสามารถในการว่ายต้านกระแสน้ำ ขณะที่มีอุปกรณ์มากมายติดตัวอยู่ เป็นต้น
  6. ต้องยอมรับความรับผิดชอบ ต้องรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยของตนเอง ขณะเดียวกัน ก็ต้องรับรู้ และยอมรับความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น จากการดำน้ำแบบนี้

เมื่อพิจารณาดูแล้ว อาจจะมีหลายคน เลิกสนใจที่จะดำน้ำแบบ Tec นี้ไปเลย เพราะมีข้อจำกัด และข้อบังคับมากมาย รวมถึงมีการเสี่ยงอันตราย ที่มากกว่าดำน้ำแบบพักผ่อนเยอะแยะ ในความเป็นจริงแล้ว นักดำน้ำสามารถพบกับความรื่นรมย์ ความตื่นเต้น การผจญภัยจากการดำน้ำ โดยไม่จำเป็น ต้องก้าวล่วงเข้ามาสู่การดำน้ำแบบ Tec เลย การดำน้ำแบบ Tec นี้ ไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัย เหมือนการดำน้ำแบบพักผ่อน และก็ไม่ควรจะเป็นเป้าหมาย ที่นักดำน้ำทุกคน ควรจะมุ่งไปอีกด้วย

เพราะฉะนั้น หากนักดำน้ำคนไหนไม่พร้อมหรือไม่ยอมรับความรับผิดชอบ ความเสี่ยง หรือภาระหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติแล้ว ก็ไม่ควรจะดำน้ำแบบนี้ เป็นอันขาด เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวของผู้นักดำน้ำ

การเรียนดำน้ำแบบ Tec นั้น มีหลายอย่างด้วยกัน แต่ที่เป็นระดับเบื้องต้น หรือขั้นพื้นฐานนั้น ก็เห็นจะเป็นหลักสูตรการดำน้ำ แบบใช้กระบวนการทำการลดความกดดันเป็นขั้น (Staged Decompression Diving Course) หรือบางครั้งก็เรียกกันสั้นๆ ว่า Deep Air Diving การดำน้ำแบบนี้ ก็จะเป็นการตอบสนองความต้องการของนักดำน้ำบางคน ที่คิดว่าขีดจำกัดของการดำน้ำแบบ No Decompression ที่เราดำกันอยู่นั้น มันชักจะจำกัดเกินไปแล้ว

ความแตกต่างของการเรียน Technical Diving ขั้นต้น กับการเรียนในระดับ Advance หรือ Specialty ของการดำน้ำแบบ Recreational Diving ก็คือ การเรียน Tec นั้น นักดำน้ำต้องยอมรับความเสี่ยงมากกว่า ต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าที่เคยเป็นมา

ข้อดี หรือข่าวดี ก็คือว่า หากหันไปดูสถิติของการบาดเจ็บจาก Divers Alert Network (DAN) กันแล้ว ก็จะพบว่าการดำน้ำแบบ Tec ที่มีอุปกรณ์ครบครัน และมีการฝึกฝนมาอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการแล้วนั้น มีอัตราการเกิดโรคจากความกดดัน (Decompression Sickness) น้อยกว่านักดำน้ำ ที่ดำน้ำแบบ No Decompression

สิ่งที่นักเรียนดำน้ำแบบ Tec จะต้องเรียน จึงมีพื้นฐานมาจากการป้องกันอุบัติเหตุ และปัญหาซึ่งจะเกิดจากการทำ Decompression นั่นเอง นักเรียนดำน้ำแบบ Tec จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่อง

  1. การวางแผนการดำน้ำอย่างระมัดระวัง เช่น ต้องรู้ว่ามีปริมาณอากาศเพียงพอ สำหรับการดำน้ำ และการทำ Deco รวมทั้ง ปริมาณอากาศ สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เหตุการณ์คับขัน ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด นักเรียนต้องหัดคำนวณอากาศ ที่จะใช้ และอัตราการบริโภคอากาศของตนเอง อย่างแม่นยำ
  2. การใช้ และการจัดการกับอุปกรณ์ ก็เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง สำหรับการดำน้ำแบบนี้ ต้องมีอุปกรณ์สำรองเสมอ และสามารถจัดการกับเหตุการณ์ หากอุปกรณ์เสียหาย หรือสูญหาย ขณะดำน้ำได้
  3. นักดำน้ำแบบนี้ จะต้องมีทักษะการดำน้ำที่ดีมาก การควบคุมการจมลอย จะต้องอยู่ในระดับเป็นเลิศเท่านั้น เพราะว่าหากเกิดการผิดพลาดขึ้น ปัญหาที่ใหญ่โตจะตามมา อย่างไม่ขาดสาย
  4. จะต้องเรียนรู้ เรื่องการมีเจตคติที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะแตกต่างกับการดำน้ำแบบเดิมไปบ้าง เช่น แนวคิดเรื่อง “บัดดี้” ก็จะถูกแทนที่ด้วย “ทีม” เป้าหมาย ภารกิจของการดำน้ำ ก็จะเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของทีม มากกว่าจุดประสงค์ส่วนตัว เจตคติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อตกลง ก็จะถูกเน้นอย่างเข้มข้นมากขึ้น