TAT License No. 12/01654

Technical Diving ตอนที่ 4

การดำน้ำ Decompression Dive

ทักษะเบื้องต้นในการดำน้ำ ที่เคยเรียนมาแล้ว จะเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งขึ้น ในการดำน้ำแบบลดแรงกด (Decompression Dive) เช่น

การควบคุมการจมลอย มีความสำคัญสำหรับการดำน้ำแบบนี้ เพราะนักดำจะมีปริมาณไนโตรเจนในร่างกายมาก จนใกล้จะเกิดฟองอากาศ การขึ้นหรือลงอย่างไม่ได้ตั้งใจเพียงเล็กน้อย อาจจะทำให้เกิดอาการของโรค อันเกิดจากแรงกดดันได้ และการแก้ไขก็จะเสียทั้งเวลา และปริมาณอากาศที่จะใช้หายใจ นอกจากนั้น การดำด้วยถังอากาศหลายใบ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ระดับการจมลอยระหว่างถังอากาศที่เต็ม (ทำให้ตัวหนัก) กับถังอากาศที่ใช้แล้ว (ทำให้ตัวเบา)

การควบคุมความเร็วในการขึ้น เป็นส่วนสำคัญของการทำ Deco การขึ้นเร็วเกินไป มีผลให้เป็นโรค อันเกิดจากแรงกดดัน ได้มากเท่ากับการไม่ทำ Decompression Stop ทีเดียว

การควบคุมการหายใจ ก็มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากการหายใจที่ถูกต้อง จะประหยัดอากาศ การหายใจถี่กระชั้นนั้น ไม่เพียงแต่เปลืองอากาศเท่านั้น แต่จะทำให้การขับไล่ไนโตรเจน จากร่างกายช้าลงไปด้วย รวมทั้งยังเพิ่มระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย ซึ่งทำให้เกิดอากาศเมาไนโตรเจนได้ง่ายขึ้น และสุดท้าย การหายใจถี่กระชั้นใต้น้ำนั้น จะเหนื่อยมาก ทำให้นักดำน้ำ มีความสามารถ ในการแก้ไขปัญหา น้อยลง

การควบคุมตนเอง มีความจำเป็นมาก เพราะนักดำน้ำที่เผชิญหน้ากับอันตรายร้ายแรง จำเป็นต้องควบคุมอารมณ์ และวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผล ทักษะที่จะใช้ต้องถูกเรียนรู้ และฝึกฝนมาเป็นอย่างดี นี่คือสาเหตุว่าทำไม นักดำน้ำแบบ Tec จึงจำเป็นต้องมีประสบการณ์ ในการดำน้ำแบบ Recreation มาก่อน เป็นจำนวนมาก

การระมัดระวังตัวเอง นักดำน้ำที่จะทำ Deco ต้องหมั่นสังเกตตนเองเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องความพร้อมของร่างกาย พลังงานที่มี และระดับความวิตกกังวล

ทักษะการสื่อสาร ก็สำคัญ เพราะการดำน้ำแบบ Deco นี้ มักกระทำเป็นทีม การสื่อสารอาจจะไม่เหมือนเดิม ภายใต้ความกดดันของงาน ที่มีปริมาณมาก การใช้อุปกรณ์ที่ยุ่งยากกว่าปกติ แผนการดำน้ำที่ซับซ้อนกว่าเดิม หรือการเมาไนโตรเจน

ขั้นตอนในการดำ เริ่มจากการวางแผนการดำน้ำ ซึ่งส่วนมากในปัจจุบัน จะใช้โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ สร้างตารางดำน้ำเฉพาะขึ้นมา โปรแกรมเหล่านี้ จะมีการให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่รายละเอียดของบุคคล จนถึงแผนการดำน้ำ โดยเฉพาะเรื่องความลึก และเวลา และจะคำนวน Profile การดำน้ำออกมา ให้เป็นรูปของตารางดำน้ำ เฉพาะให้นักดำนำไปใช้

เมื่อได้ตารางมาแล้ว นักดำน้ำก็จะทำการดำน้ำตามตารางที่ได้มา โดยมีการกำหนดความลึก เวลา ที่จะใช้ในการดำน้ำ ความลึก เวลาที่จะทำ Deco ในแต่ละขั้น นักดำน้ำจะดำตามที่ตารางกำหนดมาให้นั้น อย่างเคร่งครัด

ทักษะการควบคุมการจมลอย และการรักษาระดับความลึกให้สม่ำเสมอ เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน จึงเป็นทักษะสำคัญยิ่ง ในการดำน้ำแบบนี้ ระดับความลึกที่ตารางกำหนดมานั้น ต้องรักษาไว้ให้เที่ยงตรงมาก จะขึ้นๆ ลงๆ ทีละเมตรสองเมตรอย่างการทำ Safety Stop ปกตินั้นไม่ได้ นอกจากนั้น ท่าทางในการทำ Deco ที่ถูกต้องนั้น คือการทำตัวขนานกับพื้น ก็ยิ่งทำได้ยากขึ้นไป

เขียนโดย ดร. พิชิต เมืองนาโพธิ์
พิสูจน์อักษร ทีมงาน FreedomDIVE
นำเสนอ 09 ก.ย. 2546
ปรับปรุงล่าสุด 11 ต.ค. 2550