TAT License No. 12/01654

ทริปดำน้ำ สิมิลัน - ริเชลิวPrinter Iconพิมพ์โบรชัวร์

วันที่15 - 18 ก.พ. 2561 (4 วัน 15 ไดฟ์)
เรือScubanet
พื้นที่ดำน้ำสิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว
จุดดำน้ำหินม้วนเดียว, West of Eden, หินหัวกระโหลก, ต้นไม้ 3 ต้น, North Point, เกาะบอน, เกาะตาชัย, กองหินริเชลิว
ราคา19,500 บาท
ราคานี้รวม
 • รถ เรือ รับส่งจากสนามบินถึง ท่าเรือ/รีสอร์ท
 • Tank, weight, weight belt
 • Local Dive Leader
 • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ
 • เสื้อยืด You Jump I Jump 1 ตัว
ราคานี้ไม่รวม
 • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ระหว่างการเดินทาง
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 400 บาท/วัน)
 • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
 • ค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยาน 200 บาท/วัน
การชำระเงิน
 • มัดจำ 5,000 บาท ณ วันจอง
 • ชำระเต็มก่อนออกเดินทาง 30 วัน
คะแนนสะสม40 บาร์
หมายเหตุจุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ
Scubanet
สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว

แผนการเดินทาง

14 ก.พ. เดินทางไปท่าเรือเอเซีย มารีน่า จ.ภูเก็ต
พบกันที่ท่าเรือ หรือสนามบินภูเก็ต ไม่เกิน 21.00 น. จากนั้นนั่งรถตู้ไปยังท่าเรือเอเชีย มารีน่า เรือออกเดินทางไปยังสิมิลัน เวลา 23.00 น. พักค้างคืนบนเรือ
15 ก.พ. สิมิลัน เกาะตาชัย ดำน้ำ 4 ไดฟ์
ตื่นเช้าที่เกาะสิมิลัน ดำน้ำกลางวัน 3 ไดฟ์ กลางคืน 1 ไดฟ์
16 ก.พ. ริเชลิว เกาะตาชัย ดำน้ำ 4 ไดฟ์
ดำน้ำกลางวัน 3 ไดฟ์ และไนท์ไดฟ์ 1 ไดฟ์
17 ก.พ. เกาะบอน สิมิลัน ดำน้ำ 4 ไดฟ์
ดำน้ำกลางวัน 3 ไดฟ์ และไนท์ไดฟ์ 1 ไดฟ์
18 ก.พ. สิมิลัน ดำน้ำ 3 ไดฟ์
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่หมู่เกาะสิมิลัน และเดินทางกลับเข้าฝั่ง ถึงภูเก็ตประมาณตี 1 พักค้างคืนบนเรือ
และเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้น
19 ก.พ. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกจากเรือประมาณ 8.00 น. ไปยังสนามบินภูเก็ต และเดินทางกลับกรุงเทพฯ (จองเครื่องบินหลังเวลา 10.30 น.)