TAT License No. 12/01654

ทริปดำน้ำ ชุมพร (Liveaboard) ร้านเป็ด ร้านไก่Printer Iconพิมพ์โบรชัวร์

วันที่24 - 25 ก.ย. 2559 (2 วัน 7 ไดฟ์)
เรือTMD2
พื้นที่ดำน้ำทะเลชุมพร
จุดดำน้ำเรือหลวงปราบ, ร้านเป็ด, ร้านไก่, เกาะสิงห์, เกาะสังข์, หินหลักง่าม เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย หินแพ
ราคา7,500 บาท
ราคานี้รวม
  • Tank, weight, weight belt
  • Local Dive Leader
  • อาหารบนเรือ 5 มื้อ
ราคานี้ไม่รวม
  • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 400 บาท/วัน)
  • อาหารมื้อเย็น
การชำระเงิน
  • ชำระเต็ม ณ วันจอง
คะแนนสะสม16 บาร์
หมายเหตุ- จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ของสภาพอากาศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
TMD2
ทะเลชุมพร

แผนการเดินทาง

23 ก.ย. เดินทาง กรุงเทพฯ - ชุมพร
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 18.00 น. ไปยังชุมพร ถึงท่าเรือท่ายาง ประมาณ 01.00 น.
24 ก.ย. ดำน้ำ 4 ไดฟ์
ดำน้ำ 4 ไดฟ์ ที่ร้านเป็ด ร้านไก่ หินสามเหลี่ยม และ Night Dives เกาะง่ามน้อย
25 ก.ย. ดำน้ำ 3 ไดฟ์ และเดินทางกลับ
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่เรือหลวงปราบ หินแพ หินหลักง่าม แล้วกลับเข้าฝั่ง และเดินทางกลับ ถึงกรุงเทพฯ
ประมาณ 23.30 น.


หมายเหตุ - จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ