ทริปดำน้ำ Layang Layang

พิมพ์โบรชัวร์พิมพ์โบรชัวร์

วันที่:

-

ไดฟ์:

(7 วัน 12 ไดฟ์)
50 บาร์

คะแนนสะสม:

รีสอร์ท:

Layang Layang Island Resort

ราคา

Diver810 USD
Non-diver750 USD
 • สำหรับคนไทย หรือผู้อาศัยในประเทศไทยถาวรเท่านั้น

การชำระเงิน

 • ชำระ 30% ของจำนวนเงิน ณ วันจอง
 • ชำระเต็มก่อนออกเดืนทาง 45 วัน

ราคานี้รวม

 • Tank, weight, weight belt
 • Local Dive Leader
 • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
 • อาหารทุกมื้อบนรีสอร์ท
 • เสื้อยืด You Jump I Jump 1 ตัว

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ระหว่างการเดินทาง
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 400 บาท/วัน)
 • ที่พักระหว่างเดินทาง

จุดดำน้ำ: Layang Layang

Sharks' Cave, Dive Wall, Snapper Ledge, The Runway, The Tunnel, Wreck Point, Tooth Lair, Gorgonian Forest, Navigator Lane, Crack Reef, Wrasse Strip, The Valley

แผนการเดินทาง

เดินทาง กรุงเทพฯ -โกตากินาบาลู
เดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงสนามบินโกตากินาบาลู
เข้าพักที่โรงแรมในเมืองโกตากินาบาลู
เดินทางสู่เกาะลายังลายัง เช็คอิน และดำน้ำ 2 ไดฟ์
06:00 - 07:20 บินจาก โกตากินาบาลู มุ่งสู่เกาะลายังลายัง
ลงจอดที่เกาะลายังลายัง เช็คอินที่รีสอร์ท
รับประทานอาหารเช้า
วันแรกดำน้ำ 2 ไดฟ์
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ตามหาฝูงฉลามหัวค้อน รอบเกาะลายังลายัง
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ รอบเกาะลายังลายัง
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ รอบเกาะลายังลายัง
ดำน้ำ 1 ไดฟ์ และพักผ่อน
ชมฝูงนกอพยพนานาชนิด ตามชายหาดของเกาะลายังลายัง
เดินทางจากเกาะลายังลายัง กลับสู่กรุงเทพฯ
07:30 - 08:30 เกาะลายังลายัง - โกตากินาบาลู
เดินทางต่อจากโกตากินาบาลู กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ