ทริปดำน้ำ Lembeh - Manado (วันสงกรานต์)

พิมพ์โบรชัวร์พิมพ์โบรชัวร์

วันที่:

11-16 เม.ย. 2561

ไดฟ์:

(6 วัน 11 ไดฟ์)
40 บาร์

คะแนนสะสม:

รีสอร์ท:

YOS Dive Lembeh

ราคา

Garden View Room32,500 บาท
Beach View Room35,000 บาท
Additional Night dive1,700 บาท
Nitrox (per tank)275 บาท

การชำระเงิน

  • ชำระ 30% ของจำนวนเงิน ณ วันจอง
  • ชำระเต็มก่อนออกเดืนทาง 45 วัน

ราคานี้รวม

  • Tank, weight, weight belt
  • Local Dive Leader
  • อาหารทุกมื้อบนรีสอร์ท

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ระหว่างการเดินทาง
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
  • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
  • ที่พักระหว่างเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมดำน้ำที่ Lembeh 50,000 IDR/คน

จุดดำน้ำ: Lembeh Strait

Lembeh Strait

แผนการเดินทาง

10 เม.ย. เดินทาง กรุงเทพฯ - สิงคโปร์
เดินทางไปถึงสิงคโปร์ช่วงค่ำ พักโรงแรมใกล้สนามบิน
11 เม.ย. เดินทางเข้ารีสอร์ท
เดินทางจาก Singapore ไปยัง Manado ถึงรีสอร์ทประมาณ 17.00 น. + 1 pre check dive (ถ้ามีเวลาพอ)
12 เม.ย. ดำน้ำ 3 ไดฟ์
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่ Lembeh Strait + Night dive (Optional)
13 เม.ย. ดำน้ำ 3 ไดฟ์
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่ Lembeh Strait + Night dive (Optional)
14 เม.ย. ดำน้ำ 3 ไดฟ์
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่ Lembeh Strait + Night dive (Optional)
15 เม.ย. ดำน้ำ 2 ไดฟ์
ดำน้ำ 2 ไดฟ์เช้า ที่ Lembeh Strait
16 เม.ย. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
10.00 น. ออกจากรีสอร์ท ไปยังสนามบิน Manado และเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 22.00 น.