TAT License No. 12/01654

ทริปดำน้ำ โลซินPrinter Iconพิมพ์โบรชัวร์

วันที่08 - 10 ก.ย. 2560 (3 วัน 11 ไดฟ์)
เรือScubanet
พื้นที่ดำน้ำกองหินโลซิน
จุดดำน้ำกองหินโลซิน
ราคา15,900 บาท
ราคานี้รวม
  • รถ เรือ รับส่งจากสนามบินถึง ท่าเรือ/รีสอร์ท
  • Tank, weight, weight belt
  • อาหารทุกมื้อบนเรือ
  • เสื้อยืด You Jump I Jump 1 ตัว
ราคานี้ไม่รวม
  • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 400 บาท/วัน)
  • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
การชำระเงิน
  • มัดจำ 5,000 บาท ณ วันจอง
  • ชำระเต็มก่อนออกเดินทาง 30 วัน
คะแนนสะสม30 บาร์
หมายเหตุ- จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ของสภาพอากาศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
ลิงค์ #ทริปดำน้ำโลซิน 6 - 7 ก.ย. 2551
ทริปดำน้ำโลซิน 13 - 14 ก.ย. 2551
ทริปดำน้ำโลซิน 11 - 12 ก.ย. 2553
Scubanet
กองหินโลซิน

แผนการเดินทาง

07 ก.ย. เดินทางไปสนามบินหาดใหญ่
ออกเดินทางจากดอนเมืองประมาณ 20.00 น. หรือพบกันที่สนามบินหาดใหญ่ เวลา 21.00 น.
08 ก.ย. ดำน้ำ 4 ไดฟ์
ตื่นเช้าที่กองหินโลซิน ดำน้ำกลางวัน 3 ไดฟ์ และดำกลางคืน 1 ไดฟ์
09 ก.ย. ดำน้ำ 4 ไดฟ์
ดำน้ำที่กองหินโลซิน ดำน้ำกลางวัน 3 ไดฟ์ และดำกลางคืน 1 ไดฟ์
10 ก.ย. ดำน้ำ 3 ไดฟ์
ตื่นเช้าที่ลอปี ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่กองหินลอปี รถถัง หรือโบกี้รถไฟ และเดินทางกลับเข้าฝั่ง พักค้างคืนบนเรือ
11 ก.ย. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
ออกจากเรือประมาณ 7.00 น. ไปยังสนามบินหาดใหญ่ และเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 12.00 น.