TAT License No. 12/01654

ทริปดำน้ำ พัทยา เรือหลวงครามPrinter Iconพิมพ์โบรชัวร์

วันที่28 - 29 ก.ย. 2556 (2 วัน 4 ไดฟ์)
พื้นที่ดำน้ำพัทยา
จุดดำน้ำเกาะล้าน, เกาะครก, เกาะสาก, เรือหลวงกูด, เรือหลวงมัตโพน 761, เกาะริ้น ยักษ์กระโดง ลอมฟาง เกาะไผ่ เรือหลวงคราม เกาะมารวิชัย กลึงบาดาล
ราคา
วันละ1,500 บาท
ราคานี้ไม่รวม
  • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 400 บาท/วัน)
คะแนนสะสม6 บาร์
หมายเหตุ- จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ของสภาพอากาศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

- กรณีที่ลูกค้าต้องการที่พักเดียวกับ Staff สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ FreedomDIVE ดำเนินการจองให้ได้

พัทยา

แผนการเดินทาง

28 ก.ย. 08.30 น. พบกันที่ท่าเรือพัทยาใต้ [Map]
08.45 น. เรือออกจากท่า ดำน้ำ 2 จุด
17.00 น. กลับถึงท่าเรือ