TAT License No. 12/01654

ทริปดำน้ำ ระยอง หินเพิง เกาะทะลุPrinter Iconพิมพ์โบรชัวร์

วันที่19 - 20 พ.ย. 2559 (2 วัน 4 ไดฟ์)
เรือNawee Thaweechot 2
พื้นที่ดำน้ำระยอง หินเพิง
จุดดำน้ำหินเพิงตะวันตก, หินเพิงตะวันออก, หินฝรั่ง, เกาะทะลุ, เกาะมันนอก, เกาะมันใน
ราคา
วันละ2,500 บาท
ราคานี้รวม
  • Tank, weight, weight belt
  • Local Dive Leader
  • อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
ราคานี้ไม่รวม
  • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 400 บาท/วัน)
  • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
การชำระเงิน
  • ชำระเต็ม ณ วันจอง
คะแนนสะสม8 บาร์
หมายเหตุ- จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ของสภาพอากาศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

- กรณีที่ลูกค้าต้องการที่พักเดียวกับ Staff สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ FreedomDIVE ดำเนินการจองให้ได้

Nawee Thaweechot 2
ระยอง หินเพิง

แผนการเดินทาง

19 พ.ย. 05.30 น. ออกจากกรุงเทพฯ ไปตามเส้นทางบ้านบึง - แกลง [Map]
08.30 น. พบกันที่ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม
08.45 น. เรือออกจากท่า ดำน้ำ 2 จุด
17.00 น. กลับถึงท่าเรือ เข้าที่พัก
20 พ.ย. 08.30 น. พบกันที่ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม
08.45 น. เรือออกจากท่า ดำน้ำ 2 จุด
17.00 น. กลับถึงท่าเรือ และเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ