ทริปดำน้ำ เกาะช้าง - เรือหลวงช้าง
18 - 19 พ.ย. 2560

วันที่18 - 19 พ.ย. 2560 (2 วัน 4 ไดฟ์)
จุดดำน้ำเรือหลวงช้าง, หินราบ, หินลูกบาศก์, เกาะรัง, เกาะยักษ์, หินกระเดื่อง, หินพลายน้ำ, หินเรือแตก
พื้นที่ดำน้ำเกาะช้าง
ราคา
ดำน้ำ 2 วัน4,800 บาท
ดำน้ำ 1 วัน 2,500 บาท
ราคานี้รวม
  • Tank, weight, weight belt
  • Local Dive Leader
  • อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
ราคานี้ไม่รวม
  • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
  • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
การชำระเงิน
  • ชำระเต็ม ณ วันจอง
คะแนนสะสม16 บาร์
หมายเหตุค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม
- Extra dive เพิ่ม 500 บาท
- Nitrox เพิ่ม 300 บาท

- จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ของสภาพอากาศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

- กรณีที่ลูกค้าต้องการที่พักเดียวกับ Staff สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ FreedomDIVE ดำเนินการจองให้ได้
เกาะช้าง

แผนการเดินทาง

17 พ.ย. 256018.00 น. เดินทางจากกรุงเทพฯด้วยรถตู้ไปยังเกาะช้าง พักค้างคืนที่ฝั่ง
ก่อนข้ามเกาะด้วยเรือเฟอร์รี่ตอนเช้า
18 พ.ย. 2560ดำน้ำ 2 ไดฟ์
07.00 น. ทานมื้อเช้าก่อนขึ้นเรือ
08.30 น. เรือออกจากท่า ดำน้ำ 2-3 ไดฟ์ บริเวณเรือหลวงช้าง และจุดอื่นๆ (Nitrox Optional)
17.00 น. กลับถึงท่าเรือ เข้าที่พัก
19 พ.ย. 2560ดำน้ำ 2 ไดฟ์ และเดินทางกลับ
07.15 น. ทานมื้อเช้าที่โรงแรม
08.30 น. เรือออกจากท่า ดำน้ำ 2 ไดฟ์ บริเวณเรือหลวงช้าง และจุดอื่นๆ (Nitrox Optional)
15.00 น. กลับถึงท่าเรือ และเดินทางกลับ