Petchkasem - Bangkae

Address Soi Petchkasem 23, Phasicharoen, Bangkok
Telephone 095-875-5450
Fax 0-2415-5459
GPS Location 13.709533100.442118
N13 42 34E100 26 31
N 13 42.572E 100 26.527