Night Diver


หลักสูตร Night Diver จะทำให้การดำน้ำในเวลากลางคืนนั้นสนุกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์และพืชในเวลากลางคืน การสื่อสารใต้น้ำ การใช้ไฟฉายในการดำน้ำเวลากลางคืน

เนื้อหาหลักสูตร

แผนการเรียน

แผนการเรียนระยะเวลาสถานที่
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำ 2วัน กรุงเทพฯ
ฝึกภาคปฏิบัติและทดสอบในทะเล 3 ไดฟ์ เกาะเต่า อันดามัน โลซิน

ค่าใช้จ่าย

สถาบันออกบัตรราคา (บาท)
Professional Association of Diving Instructors (PADI) + Book
(ไม่รวมค่าเรือออกทะเล ค่าเดินทาง และที่พักในวันออกสอบภาคทะเล)
4,700

สิ่งที่คุณจะได้รับ

คุณสมบัติผู้เรียน