Search and Recovery Diver


หลักสูตรเพื่อการค้นหาและกู้คืนด้วยวิธีการค้นหาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะทำให้คุณมีโอกาสพบเจอสิ่งของหรืออุปกรณ์สำคัญได้ง่ายขึ้น รวมถึงเรียนรู้เทคนิคต่างๆและอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้หากคุณไม่มีความชำนาญในด้านการค้นหาและกู้คืน

เนื้อหาหลักสูตร

แผนการเรียน

แผนการเรียนระยะเวลาสถานที่
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำ 2วัน กรุงเทพฯ
ฝึกภาคปฏิบัติและทดสอบในทะเล 2 วัน (4 ไดฟ์) พัทยา  หรือ สัตหีบ

ค่าใช้จ่าย

สถาบันออกบัตรราคา (บาท)
Professional Association of Diving Instructors (PADI) + Book 8,200

สิ่งที่คุณจะได้รับ


* ในกรณีที่ต้องการพักที่เดียวกับ Staff สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ FreedomDIVE ดำเนินการจองให้ได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง ประมาณ 700 - 900 บาท)

คุณสมบัติผู้เรียน