พัทยา (Pattaya)

ข้อมูลทั่วไป

เมืองพัทยาเป็นเขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งอยู่ในจังหวัดชลบุรี พื้นที่แบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียน พัทยาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 140 กิโลเมตร จัดเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้วยมีหาดทรายสวยงามที่ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเล พร้อมองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวที่ครบครัน

การเดินทาง

เดินทางได้หลายช่องทาง