แพ็คเกจดำน้ำที่ Sipadan - Kapalai 4D 3N @ Resort

พิมพ์โบรชัวร์พิมพ์โบรชัวร์

วัน & ไดฟ์:

5 วัน 9 ไดฟ์ (ทุกวัน)
50 บาร์

คะแนนสะสม:

รีสอร์ท:

Kapalai Dive Resort

เริ่มจาก:

ตาเวา (Tawau, Sabah)

ราคา

36,000 บาท

การชำระเงิน

 • มัดจำ 7,500 บาท ณ วันจอง
 • ชำระเต็มก่อนออกเดืนทาง 45 วัน

ราคานี้รวม

 • รถ เรือ รับส่งจากสนามบินถึง ท่าเรือ/รีสอร์ท
 • Tank, weight, weight belt
 • Local Dive Leader
 • ที่พัก พร้อมอาหารเช้า ตลอดการเดินทาง
 • อาหารทุกมื้อบนรีสอร์ท
 • ค่าธรรมเนียมดำน้ำที่เกาะสิปาดัน 1 วัน
 • เสื้อยืด You Jump I Jump 1 ตัว

ราคานี้ไม่รวม

 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 400 บาท/วัน)
 • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
 • อาหารระหว่างเดินทาง

แนะนำเดินทางด้วย Malasia Airlines
BKK-KUL       MH797      0600-0910
KUL-TWU     MH2664    1450-1740

TWU-KUL     MH2665    1825-2110
KUL-BKK       MH796      2215-2320

แผนการเดินทาง

Bangkok - Tawau
ออกจากกรุงเทพฯ ประมาณ 6.00 น. ไปยังกัวลาลัมเปอร์ และต่อเครื่องไปยัง Tawau จากนั้นเข้าพักที่ Marco Polo Hotel
Tawau - Kapalai Dive Resort
รถรับจาก Tawau ไปยังท่าเรือที่ Semporna และนั่งเรือเข้า Kapalai Dive Resort ดำน้ำ 2 ไดฟ์
3 Boat dives.
ดำน้ำ 3 Boat dives + House reef buddy dive.
4 Boat dives.
ดำน้ำ 4 Boat dives (เฉพาะวันที่เข้าสิปาดัน)
Back to Bangkok
ออกจากรีสอร์ทประมาณ 9.30 น. ไปยังสนามบินตาเวา และเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 20.00 น.