แพ็คเกจดำน้ำของเรือ LIKE ANDAMAN1

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

06-11 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
20-25 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันปิยมหาราช) (รอราคา)
08-13 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันรัฐธรรมนูญ) (รอราคา)
29-03 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันปีใหม่) (รอราคา)
22-27 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หินม่วง หินแดง (รอราคา)
01-06 ส.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) (รอราคา)
20-25 ก.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
28-02 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันปีใหม่) (รอราคา)