Ray Divers

Ray Divers
ห้องน้ำ2 ห้อง
ไม่มีน้ำอุ่น/ร้อน ไม่มีผ้าเช็ดตัว
สิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีห้องนั่งเล่น ไม่มี TV ไม่มี Stereo
การดำน้ำ
  • รองรับนักดำน้ำ 25 คน
  • เครื่องอัดอากาศ 1 เครื่อง
ท่าเรือหลักท่าเรือช่องแสมสาร
   ทริปและแพ็คเกจดำน้ำ   
ความเร็ว6 knots
อุปกรณ์ฉุกเฉินเสื้อชูชีพ, อุปกรณ์ปฐมพยาบาล, ชุดออกซิเจนฉุกเฉิน
Dry Area
Dry Area
Dry Area
Dry Area
Dry Area
Dry Area
Dry Area
Dry Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area
Diving Area