ทริปดำน้ำ ชุมพร - เรือหลวงปราบ

พิมพ์โบรชัวร์พิมพ์โบรชัวร์

วันที่:

29-30 ก.ย. 2561

ไดฟ์:

(2 วัน 5 ไดฟ์)
16 บาร์

คะแนนสะสม:

รีสอร์ท:

Talay Sai

ราคา

6,900 บาท

การชำระเงิน

  • ชำระเต็ม ณ วันจอง

ราคานี้รวม

  • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
  • Tank, weight, weight belt
  • Local Dive Leader
  • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ

ราคานี้ไม่รวม

  • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
  • อาหารมื้อเย็น
  • ค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยาน 200 บาท/วัน

จุดดำน้ำ: ทะเลชุมพร

เรือหลวงปราบ, หินหลักง่าม เกาะง่ามน้อย ง่ามใหญ่, หินแพ, กองหินสามเหลี่ยม

หมายเหตุ

- จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

แผนการเดินทาง

28 ก.ย. เดินทาง กรุงเทพฯ - ชุมพร
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 13.00 น. ไปยังชุมพร และเข้าพัก
29 ก.ย. ดำน้ำ 3 ไดฟ์
จุดดำน้ำ กองหินสามเหลี่ยม หินแพ หลักง่าม เกาะง่ามน้อย ง่ามใหญ่ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ เเละเดินทางเข้าฝั่งกลับที่พัก
30 ก.ย. ดำน้ำ 2 ไดฟ์ และเดินทางกลับ
จุดดำน้ำ กองหินสามเหลี่ยม หินแพ หลักง่าม เกาะง่ามน้อย ง่ามใหญ่ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ แล้วกลับเข้าฝั่ง และเดินทางกลับ
ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 23.30 น.