ทริปดำน้ำ ชุมพร - เรือหลวงปราบ (Aug '20)

รายละเอียด

วันที่
: - (2 วัน 5 ไดฟ์)
เรือ/รีสอร์ท
: Wayoon Giant/Novotel Chumphon Beach Resort & Golf
ราคา

8,900 บาท

การชำระเงิน
 • ชำระเต็ม ณ วันจอง
ราคานี้รวม
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
 • Tank, weight, weight belt
 • Local Dive Leader
 • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
 • อาหารมื้อเช้า
 • อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
 • อาหารมื้อเย็น
ราคานี้ไม่รวม
 • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
 • Dive Computer (ค่าเช่า 300 บาท/วัน)
 • ค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยาน 200 บาท/วัน
จุดดำน้ำ: ชุมพร

เรือหลวงปราบ, หินหลักง่าม เกาะง่ามน้อย ง่ามใหญ่, หินแพ, กองหินสามเหลี่ยม

หมายเหตุ

- จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

แผนการเดินทาง

เดินทาง กรุงเทพฯ - ชุมพร
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 15.00 น. ไปยังชุมพร และเข้าพัก
ดำน้ำ 3 ไดฟ์
จุดดำน้ำ กองหินสามเหลี่ยม หินแพ หลักง่าม เกาะง่ามน้อย ง่ามใหญ่ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ เเละเดินทางเข้าฝั่งกลับที่พัก
ดำน้ำ 2 ไดฟ์ และเดินทางกลับ
จุดดำน้ำ กองหินสามเหลี่ยม หินแพ หลักง่าม เกาะง่ามน้อย ง่ามใหญ่ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ แล้วกลับเข้าฝั่ง และเดินทางกลับ
ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 23.30 น.