ทริปดำน้ำ เกาะเต่า - ชุมพร (Jul '20)

รายละเอียด

วันที่
: 25-28 ก.ค. 2563 (3 วัน 11 ไดฟ์)
เรือ
: Scubanet
ราคา

18,000 บาท

การชำระเงิน
 • มัดจำ 5,000 บาท ณ วันจอง
 • ชำระเต็มก่อนออกเดินทาง 30 วัน
ราคานี้รวม
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
 • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ
 • เสื้อยืด You Jump I Jump 1 ตัว
ราคานี้ไม่รวม
 • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
 • Dive Computer (ค่าเช่า 300 บาท/วัน)
 • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
 • ค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยาน
จุดดำน้ำ: เกาะเต่า

เรือหลวงปราบ, หินหลักง่าม เกาะง่ามน้อย ง่ามใหญ่, หินแพ, กองหินชุมพร กองหินตุ้งกู กงทรายแดง หินขาว หินใบ Twin อ่าวลึก Japanese Garden

หมายเหตุ

- จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ของสภาพอากาศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

แผนการเดินทาง

25 ก.ค. ออกเดินทางประมาณ 16.00 น.
เดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัส ปรับอากาศ
26 ก.ค. เกาะเต่า ดำน้ำ 4 ไดฟ์
ตื่นเช้าที่เกาะเต่า ดำน้ำ 3 ไดฟ์ หินขาว กองหินชุมพร หินวง และดำกลางคืน 1 ไดฟ์ ที่อ่าวลึก
27 ก.ค. เกาะเต่า ดำน้ำ 4 ไดฟ์
ดำน้ำที่หินใบ กองหินตุ้งกู และกองหินชุมพร แวะเดินเล่นบนเกาะเต่า และดำกลางคืน 1 ไดฟ์ ที่หินขาว
28 ก.ค. ชุมพร ดำน้ำ 3 ไดฟ์ และเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่หินแพ เกาะง่ามน้อย หินหลักง่าม และเดินทางกลับเข้าฝั่ง ทานมื้อเย็นบนเรือ กลับถึงกทม. ประมาณ 24.00 น.