ทริปดำน้ำ เกาะเต่า - ชุมพร (Jun '19)

พิมพ์โบรชัวร์พิมพ์โบรชัวร์

วันที่:

20-23 มิ.ย. 2562

ไดฟ์:

(4 วัน 11 ไดฟ์)
30 บาร์

คะแนนสะสม:

เรือ:

Scubanet

ราคา

17,000 บาท

การชำระเงิน

 • มัดจำ 5,000 บาท ณ วันจอง
 • ชำระเต็มก่อนออกเดินทาง 30 วัน

ราคานี้รวม

 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
 • Tank, weight, weight belt
 • Local Dive Leader
 • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ
 • เสื้อยืด You Jump I Jump 1 ตัว

ราคานี้ไม่รวม

 • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
 • Dive Computer (ค่าเช่า 300 บาท/วัน)
 • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
 • ค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยาน

จุดดำน้ำ: เกาะเต่า

เรือหลวงปราบ, หินหลักง่าม เกาะง่ามน้อย ง่ามใหญ่, ร้านเป็ด, ร้านไก่, เกาะสิงห์, เกาะสังข์, กองหินชุมพร กองหินตุ้งกู กงทรายแดง หินขาว หินใบ Twin อ่าวลึก Japanese Garden

หมายเหตุ

- จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ของสภาพอากาศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

ลิงค์ #

แผนการเดินทาง

20 มิ.ย. ออกเดินทางประมาณ 16.00 น.
เดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัส ปรับอากาศ
21 มิ.ย. เกาะเต่า ดำน้ำ 4 ไดฟ์
ตื่นเช้าที่เกาะเต่า ดำน้ำ 3 ไดฟ์ หินขาว กองหินชุมพร หินวง และดำกลางคืน 1 ไดฟ์ ที่อ่าวลึก
22 มิ.ย. เกาะเต่า ดำน้ำ 4 ไดฟ์
ดำน้ำที่หินใบ กองหินตุ้งกู และกองหินชุมพร แวะเดินเล่นบนเกาะเต่า และดำกลางคืน 1 ไดฟ์ ที่หินขาว
23 มิ.ย. ชุมพร ดำน้ำ 3 ไดฟ์ และเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่หินแพ เกาะง่ามน้อย หินหลักง่าม และเดินทางกลับเข้าฝั่ง ทานมื้อเย็นบนเรือ กลับถึงกทม. ประมาณ 24.00 น.