ทริปดำน้ำ ชุมพร - เรือหลวงปราบ

- (2 วัน 5 ไดฟ์)

รีสอร์ทTalay Sai
จุดดำน้ำเรือหลวงปราบ, หินหลักง่าม เกาะง่ามน้อย ง่ามใหญ่, หินแพ, กองหินสามเหลี่ยม
ราคา7,500 บาท
ราคานี้รวม
  • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
  • Tank, weight, weight belt
  • Local Dive Leader
  • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
ราคานี้ไม่รวม
  • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
  • อาหารมื้อเย็น
  • ค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยาน 200 บาท/วัน
การชำระเงิน
  • ชำระเต็ม ณ วันจอง
คะแนนสะสม16 บาร์
หมายเหตุ- จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
Talay Sai

แผนการเดินทาง

เดินทาง กรุงเทพฯ - ชุมพร
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 13.00 น. ไปยังชุมพร และเข้าพัก
ดำน้ำ 3 ไดฟ์
จุดดำน้ำ กองหินสามเหลี่ยม หินแพ หลักง่าม เกาะง่ามน้อย ง่ามใหญ่ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ เเละเดินทางเข้าฝั่งกลับที่พัก
ดำน้ำ 2 ไดฟ์ และเดินทางกลับ
จุดดำน้ำ กองหินสามเหลี่ยม หินแพ หลักง่าม เกาะง่ามน้อย ง่ามใหญ่ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ แล้วกลับเข้าฝั่ง และเดินทางกลับ
ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 23.30 น.