ทริปดำน้ำ เกาะช้าง - เรือหลวงช้าง (Dec '21) วันรัฐธรรมนูญ

10 - 12 ธ.ค. 2564 (2 วัน 5 ไดฟ์)

รีสอร์ทKlong Prao Resort Koh Chang
เรือStella
จุดดำน้ำเรือหลวงช้าง, หินราบ, หินลูกบาศก์, เกาะรัง, เกาะยักษ์, หินกระเดื่อง, หินพลายน้ำ, หินเรือแตก
พื้นที่ดำน้ำเกาะช้าง
ราคา8,900 บาท
ราคานี้รวม
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
 • Tank, weight, weight belt
 • Local Dive Leader
 • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
 • ที่พัก พร้อมอาหารเช้า ตลอดการเดินทาง
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ
ราคานี้ไม่รวม
 • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
 • Dive Computer (ค่าเช่า 300 บาท/วัน)
 • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
 • ค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยาน
การชำระเงิน
 • มัดจำ 5,000 บาท ณ วันจอง
หมายเหตุ- จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ของสภาพอากาศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
- รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเรือ Stella
- รวมที่พักพร้อมอาหารทุกมื้อบนเกาะช้าง (คลองพร้าว รีสอร์ท)
- รวมที่พักพร้อมอาหารเช้าในตัวเมืองตราด (ตราดซิตี้) [Google Map]
เกาะช้าง

แผนการเดินทาง

10 ธ.ค. 256418.00 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง จ.ตราด พักค้างคืนที่ รร.ตราดซิตี้
11 ธ.ค. 2564ดำน้ำ 3 ไดฟ์
07.45 น. พบกันที่จอดรถ ท่าเรือแหลมงอบ [Google Map]
08.00 น. เรือออกจากท่า ดำน้ำ 3 ไดฟ์ บริเวณเรือหลวงช้าง และจุดอื่นๆ
18.00 น. เข้าที่พัก บนเกาะช้าง ที่คลองพร้าว รีสอร์ท
12 ธ.ค. 2564ดำน้ำ 2 ไดฟ์ และเดินทางกลับ
07.00 น. ทานมื้อเช้า
08.00 น. เรือออกจากท่า ดำน้ำ 2 ไดฟ์ บริเวณเรือหลวงช้าง และจุดอื่นๆ
16.00 น. กลับถึงท่าเรือแหลมงอบ จ.ตราด