ทริปดำน้ำ โลซิน (22 Aug '19)

- (3 วัน 11 ไดฟ์)

เรือTapana 1
จุดดำน้ำกองหินโลซิน
พื้นที่ดำน้ำกองหินโลซิน
ราคา21,000 บาท
ราคานี้รวม
  • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
  • รถ เรือ รับส่งจากสนามบินถึง ท่าเรือ/รีสอร์ท
ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ระหว่างการเดินทาง
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
  • Dive Computer (ค่าเช่า 300 บาท/วัน)
  • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
การชำระเงิน
  • มัดจำ 5,000 บาท ณ วันจอง
  • ชำระเต็มก่อนออกเดืนทาง 45 วัน
คะแนนสะสม30 บาร์
Tapana 1
กองหินโลซิน

แผนการเดินทาง

เดินทางไปสนามบินหาดใหญ่
พบกันที่สนามบินหาดใหญ่ ไม่เกิน 18.00 น.
ดำน้ำ 4 ไดฟ์
ตื่นเช้าที่กองหินโลซิน ดำน้ำกลางวัน 3 ไดฟ์ และดำกลางคืน 1 ไดฟ์
ดำน้ำ 4 ไดฟ์
ตื่นเช้าที่กองหินโลซิน ดำน้ำกลางวัน 3 ไดฟ์ และดำกลางคืน 1 ไดฟ์
ดำน้ำ 3 ไดฟ์
ตื่นเช้าที่ลอปี ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่กองหินลอปี รถถัง หรือโบกี้รถไฟ และเดินทางกลับเข้าฝั่ง พักค้างคืนบนเรือ
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
ออกจากเรือประมาณ 8.00 น. ไปยังสนามบินหาดใหญ่ และขึ้นเครื่องบินหลัง 11.30 น.