ทริปดำน้ำ Malapascua

- (6 วัน 10 ไดฟ์)

จุดดำน้ำMonad Shoal, Kimud Shoal, Calangaman Island, Light House Wreck, Lapus - Lapus, Dona Marilyn Wreck, Gato Island, Bantigue
พื้นที่ดำน้ำMalapascua
ราคา27,500 บาท
ราคานี้รวม
  • รถ เรือ รับส่งจากสนามบินถึง ท่าเรือ/รีสอร์ท
  • Tank, weight, weight belt
  • Local Dive Leader
  • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
  • อาหารทุกมื้อบนรีสอร์ท
ราคานี้ไม่รวม
  • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ระหว่างการเดินทาง
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
การชำระเงิน
  • มัดจำ 7,500 บาท ณ วันจอง
  • ชำระเต็มก่อนออกเดินทาง 30 วัน
คะแนนสะสม50 บาร์