ทริปดำน้ำ Maldives Diving Resort

- (5 วัน 8 ไดฟ์)

รีสอร์ทMaldives Diving Resort
จุดดำน้ำGolden Wall, Fotteyo, Alimatha Jetty (Shark point), Miyaru Kandu, Kunavashi Kandu, Madi Kandu, Medukadu Kandu, etc.
ราคา33,000 บาท
ราคานี้รวม
 • รถ เรือ รับส่งจากสนามบินถึง ท่าเรือ/รีสอร์ท
 • Tank, weight, weight belt
 • Local Dive Leader
 • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
 • อาหารทุกมื้อบนรีสอร์ท
 • GST (12%), Green Tax (4 USD/Night)
 • Service charge
 • เสื้อยืด You Jump I Jump 1 ตัว
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ระหว่างการเดินทาง
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
 • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
การชำระเงิน
 • มัดจำ 5,000 บาท ณ วันจอง
 • ชำระเต็มก่อนออกเดินทาง 30 วัน
หมายเหตุ
แนะนำเดินทางด้วย
Bangkok Air
DMK-MLE     PG711      0920-1155
MLE-DMK     PG712      1245-1920

แนะนำเดินทางด้วย AirAsia
BKK-MLE     FD177      0935-1150
MLE-BKK     FD178      1235-1900
Maldives Diving Resort

แผนการเดินทาง

เดินทางไปยัง Maldives
ถึงมาเล่ ประมาณ 12.00 น. จากนั้นนั่ง Speed boat ไปยังรีสอร์ท ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. ทานมื้อกลางวัน เตรียมอุปกรณ์ดำน้ำ ฟัง briefing จากทางรีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ (กลางวัน 2 ไดฟ์ และกลางคืน 1 ไดฟ์)
ดำน้ำ 3 ไดฟ์
ดำน้ำ 2 ไดฟ์
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
ทางมื้อเช้า และเดินทางออกจากรีสอร์ทประมาณ 8.00 น. เพื่อขึ้นเครื่องบิน เที่ยวบินประมาณ 12.30 น.