ทริปดำน้ำ เกาะราชา (May '21)

21 - 25 พ.ค. 2564 (3 วัน 11 ไดฟ์)

เรือScubanet
จุดดำน้ำหินหมูสังข์, เรือจมคิงส์ครุยเซอร์, แอนนีโมนรีฟ, เกาะพีพี, เกาะบิดะใน, เกาะบิดะนอก, อ่าวโลซามะ, มาหยาวอลล์, RachaYai Bay 1-5, Bangalow Bay, Siam Bay, Homerun Reef, South Tip, Marina Bay, Banana Bay, Rachanoi Bay
พื้นที่ดำน้ำเกาะราชา-เกาะพีพี-บิดะนอก
ราคา18,000 บาท
ราคานี้รวม
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
 • รถ เรือ รับส่งจากสนามบินถึง ท่าเรือ/รีสอร์ท
 • Tank, weight, weight belt
 • Local Dive Leader
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ
 • เสื้อยืด You Jump I Jump 1 ตัว
ราคานี้ไม่รวม
 • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
 • Dive Computer (ค่าเช่า 300 บาท/วัน)
 • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
 • ค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยาน
การชำระเงิน
 • มัดจำ 5,000 บาท ณ วันจอง
หมายเหตุ- ขาไปจองตั๋วถึงสนามบินภูเก็ต ไม่เกิน 20.00 น.
- ขากลับ จองตั๋วเครื่องบิน หลังเวลา 11.00 น.
- จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ของสภาพอากาศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
Scubanet

แผนการเดินทาง

21 พ.ค. 2564เดินทางไปท่าเรือรัษฎา จ.ภูเก็ต
พบกันที่ท่าเรือ หรือสนามบินภูเก็ต เวลาประมาณ 20.00 น. จากนั้นนั่งรถตู้ไปยังท่าเรือ เรือออกเดินทางไปยังเกาะราชา เวลา 23.00 น. พักค้างคืนบนเรือ
22 พ.ค. 2564เกาะราชาน้อย
ดำน้ำกลางวัน 3 ไดฟ์ กลางคืน 1 ไดฟ์ ที่เกาะราชาน้อย
23 พ.ค. 2564เกาะราชาใหญ่
ดำน้ำกลางวัน 3 ไดฟ์ กลางคืน 1 ไดฟ์ ที่เกาะราชาใหญ่
24 พ.ค. 2564หินหมูสังข์ เรือจมคิงครุยเซอร์ เกาะดอกไม้
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่เกาะพีพี S-K-A เดินทางกลับเข้าฝั่ง แล้วนั่งรถกลับกรุงเทพฯ
หรือนอนพักบนเรือ และกลับกรุงเทพฯ ในวันรุ่งขึ้น
25 พ.ค. 2564เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกจากเรือประมาณ 8.00 น. ไปยังสนามบินภูเก็ต และเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ขึ้นเครื่องหลัง 10.30 น.)