ทริปดำน้ำ แสมสาร - เรือจมสุทธาทิพย์ (May' 23) Great White Shark

27 - 28 พ.ค. 2566 (2 วัน 4 ไดฟ์)

รีสอร์ทGRAND SATTAHIP HOTEL
เรือGreat White Shark
จุดดำน้ำเรือจมสุทธาทิพย์, เกาะจวง, เกาะจาน, เกาะโรงโขน, เกาะโรงหนัง, อ่าวไข่, หินหมู, แหลมญี่ปุ่น, อ่าวน้ำเขียว, หน้าบ้านทหาร, อ่าวหินแตก, หินสันฉลาม, หินหลักเบ็ด
พื้นที่ดำน้ำแสมสาร อ. สัตหีบ
ราคา
วันละ3,000 บาท
ราคานี้รวม
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
 • Tank, weight, weight belt
 • Local Dive Leader
 • อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
ราคานี้ไม่รวม
 • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
 • Dive Computer (ค่าเช่า 300 บาท/วัน)
 • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
 • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
 • ค่าธรรมเนียมดำน้ำในพื้นที่แสมสาร
การชำระเงิน
 • ชำระเต็ม ณ วันจอง
หมายเหตุ- จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ของสภาพอากาศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
- หากลูกค้าต้องการพักที่เดียวกับ Staff สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ FreedomDIVE ดำเนินการจองให้ได้(ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง ประมาน 900 - 1,000 บาท)
- nondiver 1,000 บาท/ท่าน
- หากต้องการดำเพิ่ม และ Staff สามารถจัดเพิ่มให้ได้ จะมีค่า Extra Dive 400 บาท
- หากต้องการดำ Nitrox สามารถแจ้งได้ จะมีค่า Nitrox 400 บาท/ถังแสมสาร อ. สัตหีบ

แผนการเดินทาง

27 พ.ค. 256608.30 น. พบกันที่ท่าเรือ The Shark สะพานปลา โชครัตนปรีดา [Map ท่าเรือ]
08.45 น. เรือออกจากท่า ดำน้ำ 2 จุด
17.00 น. กลับถึงท่าเรือ
28 พ.ค. 256608.30 น. พบกันที่ท่าเรือ The Shark สะพานปลา โชครัตนปรีดา [Map รวมท่าเรือ]
08.45 น. เรือออกจากท่า ดำน้ำ 2 จุด
17.00 น. กลับถึงท่าเรือ