ทริปดำน้ำ แสมสาร - เรือจมสุทธาทิพย์ (Sep' 22)

17 - 18 ก.ย. 2565 (2 วัน 4 ไดฟ์)

รีสอร์ทNeo km10
เรือThe Shark
จุดดำน้ำเรือจมสุทธาทิพย์, เกาะจวง, เกาะจาน, เกาะโรงโขน, เกาะโรงหนัง, อ่าวไข่, หินหมู, แหลมญี่ปุ่น, อ่าวน้ำเขียว, หน้าบ้านทหาร, อ่าวหินแตก, หินสันฉลาม, หินหลักเบ็ด
พื้นที่ดำน้ำแสมสาร - สัตหีบ
ราคา
วันละ2,300 บาท
ราคานี้รวม
  • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
  • Tank, weight, weight belt
  • Local Dive Leader
  • อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
ราคานี้ไม่รวม
  • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
  • Dive Computer (ค่าเช่า 300 บาท/วัน)
  • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
  • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
การชำระเงิน
  • ชำระเต็ม ณ วันจอง
หมายเหตุ- จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ของสภาพอากาศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
- หากลูกค้าต้องการพักที่เดียวกับ Staff สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ FreedomDIVE ดำเนินการจองให้ได้(ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง ประมาน 900 - 1,000 บาท)
- หากต้องการดำเพิ่ม และ Staff สามารถจัดเพิ่มให้ได้ จะมีค่า Extra Dive 400 บาท
The Shark
แสมสาร - สัตหีบ

แผนการเดินทาง

17 ก.ย. 256508.30 น. พบกันที่ท่าเรือ The Shark สะพานปลา โชครัตนปรีดา [Map ท่าเรือ]
08.45 น. เรือออกจากท่า ดำน้ำ 2 จุด
17.00 น. กลับถึงท่าเรือ
18 ก.ย. 256508.30 น. พบกันที่ท่าเรือ The Shark สะพานปลา โชครัตนปรีดา [Map รวมท่าเรือ]
08.45 น. เรือออกจากท่า ดำน้ำ 2 จุด
17.00 น. กลับถึงท่าเรือ