TAT License No. 12/01654

แพ็คเกจดำน้ำที่ หินแดง - พีพีPrinter Iconพิมพ์โบรชัวร์

วัน & ไดฟ์4 วัน 15 ไดฟ์ (ตามกำหนดการ)
เรือFahsai
พื้นที่ดำน้ำเกาะพีพี, หมู่เกาะห้า, หินแดง หินม่วง
จุดดำน้ำหินหมูสังข์, เรือจมคิงส์ครุยเซอร์, แอนนีโมนรีฟ, เกาะพีพี, เกาะบิดะใน, เกาะบิดะนอก, อ่าวโลซามะ, มาหยาวอลล์, หมู่เกาะห้า, เกาะห้าใหญ่, เกาะห้าเหนือ, เกาะห้าลากูน, หินแดง หินม่วง
เริ่มจากภูเก็ต - เขาหลัก
ท่าเรือท่าเรือ Asia Marina
ราคา-
ราคานี้รวม
  • รถ เรือ รับส่งจากสนามบินถึง ท่าเรือ/รีสอร์ท
  • Tank, weight, weight belt
  • Local Dive Leader
  • อาหารทุกมื้อบนเรือ
ราคานี้ไม่รวม
  • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 400 บาท/วัน)
  • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
การชำระเงิน
  • มัดจำ 5,000 บาท ณ วันจอง
  • ชำระเต็มก่อนออกเดินทาง 30 วัน
Fahsai
เกาะพีพี

กำหนดการออกทริป

23 22 พ.ย. 2555 หินแดง - พีพี 0 / 24 4 วัน 15 ไดฟ์
24 29 พ.ย. 2555 หินแดง - พีพี 0 / 24 4 วัน 15 ไดฟ์
25 05 ธ.ค. 2555 หินแดง - พีพี วันรัฐธรรมนูญ 0 / 24 4 วัน 15 ไดฟ์
27 20 ธ.ค. 2555 หินแดง - พีพี วันคริสต์มาส 0 / 24 4 วัน 15 ไดฟ์
28 28 ธ.ค. 2555 หินแดง - พีพี วันปีใหม่ 0 / 24 4 วัน 15 ไดฟ์
29 02 ม.ค. 2556 หินแดง - พีพี 0 / 24 4 วัน 15 ไดฟ์
31 16 ม.ค. 2556 หินแดง - พีพี 0 / 24 4 วัน 15 ไดฟ์
32 24 ม.ค. 2556 หินแดง - พีพี 0 / 24 4 วัน 15 ไดฟ์
35 14 ก.พ. 2556 หินแดง - พีพี 0 / 24 4 วัน 15 ไดฟ์
37 27 ก.พ. 2556 หินแดง - พีพี 0 / 24 4 วัน 15 ไดฟ์
38 07 มี.ค. 2556 หินแดง - พีพี 0 / 24 4 วัน 15 ไดฟ์
40 21 มี.ค. 2556 หินแดง - พีพี 0 / 24 4 วัน 15 ไดฟ์
41 28 มี.ค. 2556 หินแดง - พีพี 0 / 24 4 วัน 15 ไดฟ์
44 18 เม.ย. 2556 หินแดง - พีพี 0 / 24 4 วัน 15 ไดฟ์
45 25 เม.ย. 2556 หินแดง - พีพี 0 / 24 4 วัน 15 ไดฟ์
46 01 พ.ค. 2556 หินแดง - พีพี วันแรงงาน 0 / 24 4 วัน 15 ไดฟ์
47 07 พ.ค. 2556 หินแดง - พีพี 0 / 24 4 วัน 15 ไดฟ์