สำรวจโลกอีกครึ่งใบ...

รู้จักอีกครึ่งหัวใจในตัวคุณ

ดูทั้งหมด

ทริปดำน้ำโดย FreedomDIVE

แสมสาร - เรือจมสุทธาทิพย์

แสมสาร - เรือจมสุทธาทิพย์

13 - 14 ก.พ. 2564
2 วัน 4 ไดฟ์
เกาะเต่า (Montalay Resort)

เกาะเต่า (Montalay Resort)

24 - 28 ก.พ. 2564
4 วัน 8 ไดฟ์
อันดามันเหนือ (Mar '21)

อันดามันเหนือ (Mar '21)

10 - 15 มี.ค. 2564
4 วัน 15 ไดฟ์
แสมสาร - เรือจมสุทธาทิพย์

แสมสาร - เรือจมสุทธาทิพย์

20 - 21 มี.ค. 2564
2 วัน 4 ไดฟ์
อันดามันเหนือ (Mar '21)

อันดามันเหนือ (Mar '21)

24 - 29 มี.ค. 2564
4 วัน 15 ไดฟ์
Sipadan - Kapalai (9 Apr '21)

Sipadan - Kapalai (9 Apr '21)

09 - 14 เม.ย. 2564
4 วัน 8 ไดฟ์
Sipadan - Kapalai (14 Apr '21)

Sipadan - Kapalai (14 Apr '21)

14 - 19 เม.ย. 2564
4 วัน 8 ไดฟ์
Sipadan - Kapalai (1 May '21)

Sipadan - Kapalai (1 May '21)

30 - 05 พ.ค. 2564
4 วัน 8 ไดฟ์
เกาะราชา (May '21)

เกาะราชา (May '21)

21 - 25 พ.ค. 2564
3 วัน 11 ไดฟ์
เกาะราชา (Jul '21)

เกาะราชา (Jul '21)

22 - 26 ก.ค. 2564
3 วัน 11 ไดฟ์
โลซิน (Aug '21)

โลซิน (Aug '21)

26 - 30 ส.ค. 2564
3 วัน 11 ไดฟ์
อันดามันใต้ (วันปิยะ '21)

อันดามันใต้ (วันปิยะ '21)

20 - 25 ต.ค. 2564
4 วัน 14 ไดฟ์
ดูทั้งหมด

แหล่งดำน้ำในประเทศ

ดูทั้งหมด

แหล่งดำน้ำต่างประเทศ

ดูทั้งหมด

รีสอร์ตแนะนำ

ดูทั้งหมด

เรือแนะนำ

บทความน่าสนใจ