แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Orca Oktavia

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

30-04 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หมู่เกาะสุรินทร์ (Macro trip) 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
05-10 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันจักรี) 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
12-17 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันสงกรานต์) 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
19-24 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
28-03 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
03-08 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันฉัตรมงคล) (วันวิสาขบูชา) 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
11-16 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันพืชมงคล) 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
24-28 พ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
01-05 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันเฉลิมพระราชินี) 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
08-12 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
15-19 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
22-26 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
29-03 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
06-10 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
13-17 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
20-24 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
27-31 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันเฉลิม ร.10) 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
31-04 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
10-14 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันแม่) 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
17-21 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
24-28 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
31-04 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
07-11 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
14-18 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
21-25 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
28-02 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
05-09 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 20,000/21,500/23,750/26,000 บาท
12-17 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) (รอราคา)
20-25 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปิยมหาราช) (รอราคา)
27-01 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (รอราคา)
02-07 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (รอราคา)
09-14 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (รอราคา)
16-21 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
23-28 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันลอยกระทง) (รอราคา)
30-05 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันพ่อ) (รอราคา)
07-12 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันรัฐธรรมนูญ) 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
14-19 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (รอราคา)
21-26 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันคริสต์มาส) (รอราคา)
29-03 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันปีใหม่) (รอราคา)
04-09 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (รอราคา)
11-16 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันเด็ก) (รอราคา)
18-23 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (รอราคา)
25-30 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (รอราคา)
01-06 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (รอราคา)
08-13 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันตรุษจีน) (รอราคา)
15-20 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
22-27 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันมาฆบูชา) (รอราคา)
29-05 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (รอราคา)
07-12 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (รอราคา)
14-19 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (รอราคา)
21-26 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (รอราคา)
28-02 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (รอราคา)
04-09 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันจักรี) (รอราคา)
11-16 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันสงกรานต์) (รอราคา)
18-23 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (รอราคา)
25-30 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (รอราคา)
30-05 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันแรงงาน) (วันฉัตรมงคล) (รอราคา)
09-14 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (รอราคา)