แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Orca Oktavia

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

23-28 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 28,600 บาท
29-04 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันแรงงาน) (วันฉัตรมงคล) 28,600 บาท
04-09 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล) (วันพืชมงคล) 28,600 บาท
11-16 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 28,600 บาท
16-20 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 22,000 บาท
22-26 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 22,000 บาท
29-03 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 22,000 บาท
06-10 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 22,000 บาท
12-16 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 22,000 บาท
20-24 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) 22,000 บาท
27-31 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันเฉลิม ร.10) 22,000 บาท
02-06 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 22,000 บาท
09-13 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันแม่) 22,000 บาท
16-20 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 22,000 บาท
22-26 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 22,000 บาท
29-02 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 22,000 บาท
05-09 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 22,000 บาท
11-15 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 22,000 บาท
18-22 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 22,000 บาท
25-29 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 22,000 บาท
04-08 ต.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 22,000 บาท
10-14 ต.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 28,600 บาท
14-19 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 28,600 บาท
20-25 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันปิยมหาราช) 28,600 บาท
30-04 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,600 บาท
09-14 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 28,600 บาท
16-21 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันลอยกระทง) 28,600 บาท
23-28 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,600 บาท
30-05 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันพ่อ) 28,600 บาท
06-11 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันรัฐธรรมนูญ) 28,600 บาท
14-19 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,600 บาท
21-26 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันคริสต์มาส) 28,600 บาท
29-03 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปีใหม่) 28,600 บาท
04-09 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันเด็ก) 28,600 บาท
11-16 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,600 บาท
18-23 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,600 บาท
25-30 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,600 บาท
01-06 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันตรุษจีน) 28,600 บาท
08-13 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,600 บาท
15-20 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันมาฆบูชา) 28,600 บาท
21-26 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 28,600 บาท
28-05 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 28,600 บาท
07-12 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,600 บาท
14-19 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,600 บาท
21-26 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 28,600 บาท
28-02 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,600 บาท
04-09 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันจักรี) 28,600 บาท
11-16 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันสงกรานต์) 28,600 บาท
17-22 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,600 บาท
23-28 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,600 บาท
29-04 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันแรงงาน) (วันฉัตรมงคล) 28,600 บาท
05-10 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,600 บาท
11-16 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันพืชมงคล) (วันวิสาขบูชา) 28,600 บาท
15-19 มิ.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ Call
20-24 มิ.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 22,000 บาท
26-30 มิ.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ Call
02-06 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ Call
09-13 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา) Call
15-19 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ Call
20-24 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ Call
25-29 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันเฉลิม ร.10) Call
31-04 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ Call
05-09 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ Call
09-13 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันแม่) 22,000 บาท
14-18 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ Call
20-24 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ Call
26-30 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ Call
31-04 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ Call
05-09 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ Call
11-15 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 22,000 บาท
16-20 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ Call
21-25 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ Call
26-30 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ Call
02-06 ต.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ Call
08-12 ต.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ Call
13-18 ต.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) Call
19-24 ต.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันปิยมหาราช) Call
25-30 ต.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ Call
31-05 พ.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ Call
06-11 พ.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันลอยกระทง) Call
13-18 พ.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ Call
20-25 พ.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ Call
26-01 ธ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ Call
03-08 ธ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันพ่อ) Call
09-14 ธ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันรัฐธรรมนูญ) 28,600 บาท
16-21 ธ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ Call
23-28 ธ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันคริสต์มาส) Call
29-03 ม.ค. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันปีใหม่) Call
05-10 ม.ค. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันเด็ก) Call
11-16 ม.ค. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ Call
18-23 ม.ค. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ Call
24-29 ม.ค. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ Call
30-04 ก.พ. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ Call
05-10 ก.พ. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ Call
12-17 ก.พ. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันวาเลนไทน์) (วันตรุษจีน) Call
18-23 ก.พ. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ Call
24-01 มี.ค. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ Call
03-08 มี.ค. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันมาฆบูชา) Call
10-15 มี.ค. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ Call
17-22 มี.ค. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ Call
23-28 มี.ค. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ Call
29-03 เม.ย. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ Call
04-09 เม.ย. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันจักรี) Call
10-15 เม.ย. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันสงกรานต์) Call
16-21 เม.ย. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ Call
22-27 เม.ย. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ Call
28-03 พ.ค. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันแรงงาน) Call
04-09 พ.ค. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันฉัตรมงคล) Call
10-15 พ.ค. 25694 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันพืชมงคล) Call