วิธีการหาผู้สอนดำน้ำที่ดี

ไม่ว่าจะเป็นนักดำน้ำหน้าใหม่ หรือพร้อมที่จะเรียนไนตรอกซ์ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเลือกครูสอนดำน้ำ

ในแวดวงการดำน้ำแบบ SCUBA ครูสอนดำน้ำ คือ ผู้เฝ้าประตู คุณไม่สามารถดำน้ำได้อย่างถูกต้องโดยไม่ได้รับการ certified, และการได้รับ certification ก็ได้จากครูสอนดำน้ำเท่านั้น ทำอย่างไรจึงจะเจอครูที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเพื่อเรียนเอง หรือเพื่อสอนให้กับคนบางคนที่ท่านอยากจะให้มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกัน หรือแม้กระทั่งเมื่อท่านต้องการที่จะเรียนต่อในขั้นสูงขึ้นต่อไป วิธีการต่อไปนี้ จะช่วยให้ท่านเลือกครูที่ท่านรู้สึกสะดวกใจที่จะเรียน

ในฐานะบุคคล ครูสอนดำน้ำควรจะ :

เอาใจใส่ ละเอียดอ่อน และอดทน

เนื่องจากธรรมชาติของกระบวนการเรียนการสอน คุณสมบัติดังกล่าวคือเครื่องหมายของครูที่ดี แต่ในกิจกรรมนันทนาการที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิต รวมทั้งการฝึกทักษะที่ซับซ้อน คุณสมบัติดังกล่าวยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นสำหรับครูที่ต้องสอนนักเรียน ที่ต้องรับมือกับความกดดันทั้งด้านร่างกายและจิตใจในการดำน้ำ

มีสมรรถภาพทางกาย และความพร้อมทางจิตใจ

ในกิจกรรมที่นักเรียนต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ก็น่าจะสมเหตุสมผลที่ครูผู้สอนจะต้องมีความพร้อมดังกล่าวด้วย ความสำคัญด้านนี้ มีมากไปกว่าเพียงแค่การทำเป็นตัวอย่างเท่านั้น ครูผู้สอนจะต้องสามารถช่วยเหลือท่านเมื่อจำเป็น สิ่งที่สำคัญคือ ครูผู้สอนจะต้องไม่เป็นผู้มีสุขภาพไม่ดี หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของยา หรือแอลกอฮอล์ขณะสอน ซึ่งรวมไปถึงการเมาค้างด้วย

ทักษะ

ทักษะที่ต้องทดสอบของนักดำน้ำและครูจะอยู่ใน Open Water ท่านควรคาดหมายว่า ครูของท่านจะต้องเป็นนักดำน้ำที่มีประสิทธิภาพที่ดีเป็นเลิศ มีความคุ้นเคยและผ่อนคลายในน้ำ เพราะต้องเป็นบุคคลที่จะนำท่านออกมาจากความลำบากหรืออุบัติเหตุหากจำเป็น

ความถูกต้อง

ท่านควรให้ครูของท่านแสดงบัตรที่ยังไม่หมดอายุ หรือการประกันภัยซึ่งจะมีวันหมดอายุทุกปี ครูที่ดีจะต้องมีความภาคภูมิใจที่จะแสดงหลักฐานเหล่านี้ให้กับท่านและยินดีที่ท่านถาม นอกจากนั้น ท่านยังสามารถโทรศัพท์ หรือติดต่อกับองค์กรของครูของท่านได้ ครูที่สังกัดองค์กรที่เชื่อถือได้และได้รับการยอมรับจาก the American National Standards Institute (ANSI) ก็น่าจะได้รับการพิจารณา สิ่งที่สำคัญกว่าอักษรย่อขององค์การบนบัตรนักดำน้ำของท่านคือ ความคุ้นเคยกับครูผู้สอน และคุณภาพของวิชาที่สอน

ฝึกฝนสม่ำเสมอ

ครูผู้สอนที่ดี จะต้องมีการดำน้ำอยู่อย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่ผู้ที่สอนเป็นครั้งคราวและดำน้ำเฉพาะเวลาที่สอนเท่านั้น ครูที่เข้าอบรมสัมมนา เข้าร่วมในกิจกรรมดำน้ำอื่นๆ หรือสอนดำน้ำอยู่เป็นประจำ และดำน้ำเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ประจำ จะดีกว่า ทันสมัย และมีความสามารถในน้ำมากกว่า รวมทั้งให้คุณภาพการเรียนการสอนมากกว่าด้วย

กระตือรือร้น

ท่านเข้ามาทำกิจกรรมการดำน้ำเพื่อความสนุกสนาน ครูของท่านควรมีความคิดเช่นเดียวกันด้วย ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ แต่ครูจำนวนมากลืมไปถึงจุดมุ่งหมายของการสอนดำน้ำ ซึ่งเป็นการเตรียมท่านให้เกิดความสนุกสนาน ชื่นชมการดำน้ำใน open water และได้รับความปลอดภัยในการทำกิจกรรมดังกล่าวนี้

ระหว่างการสอน ครูของท่านควรจะ :

ให้ความสนใจกับรายละเอียด

ครูสอนดำน้ำที่ดี จะต้องมาก่อนและกลับทีหลัง การทำเช่นนี้ช่วยให้ชั้นเรียนราบรื่นขึ้น ให้ครูมีเวลาในการเตรียมตัวและช่วยนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น ครูที่มีประสบการณ์จะมีความพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่คาดหมาย ตัวอย่างเช่น คืนก่อนหลังจากยกอุปกรณ์มาแล้ว ครูเพิ่งรู้ว่าสระน้ำได้ถูกถ่ายน้ำออกเสียแล้ว จากการที่มีความพร้อม นักเรียนของเขาได้รับการเรียนในชั้นเรียนสองบทแทน พร้อมกับได้เรียนการประกอบและการปรับอุปกรณ์ดำน้ำในคืนนั้น

ใช้ระบบการเรียนการสอน

ระบบการศึกษาที่ดี ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่มีครูสมัยใหม่คนไหนควรจะเรียนโดยไม่มีระบบดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงตำราและแบบฝึกหัด การนำเสนอจากเค้าโครงการสอนที่เตรียมไว้แล้ว สื่อการสอนทั้งทางตา และหู (audiovisual) การอภิปราย และการฝึกทักษะในน้ำ นอกจากนี้ ยังมีแบบฟอร์มอีกหลายอย่างที่สำหรับในการยืนยันว่าครูและท่านได้ทำทุกอย่าง ในด้านการศึกษา คุณธรรม และความรับผิดชอบทางกฎหมาย ในการเรียนคอร์สนั้น ฟอร์มต่างๆ มีใบรับรองแพทย์ ใบยินยอม ใบยืนยันความเข้าใจ และประวัติการฝึก ฟอร์มทุกใบควรได้รับการกรอกอย่างซื่อสัตย์ สมบูรณ์ พร้อมกับครูของท่าน

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ครูสอนดำน้ำต้องระวังในการใช้ศัพท์เทคนิคทางการดำน้ำ นอกจากนั้น ยังต้องหลีกเลี่ยงการเล่าเรื่องต่างๆ เพื่อไม่ให้มีความเห็นและความเชื่อส่วนตัวเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการดำน้ำในชั้นเรียน รวมทั้งไม่นำเอาปัญหาส่วนตัวมากล่าวในชั้นเรียนด้วย ความสามารถในการบอกว่า “ไม่ทราบ แต่จะไปหาข้อมูลมาบอก” จะทำให้ครูหลีกเลี่ยงการทำผิดแบบโง่ๆ ได้ ความสามารถในการยอมรับความผิดของตนเองก็ทำให้การสื่อสารดีขึ้น การสื่อสารในการดำน้ำไม่ใช่เพียงแต่การใช้คำพูดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสัญญาณ การเขียน slate ใต้น้ำ และภาษาท่าทาง ครูสอนดำน้ำควรสื่อสารชัดเจนทั้งบนและใต้น้ำ

ในน้ำ ครูสอนดำน้ำควรจะ :

ยืดเวลาในการดำน้ำ

นักเรียนจะเรียนวิธีการเป็นนักดำน้ำและเป็นนักดำน้ำที่ดียิ่งขึ้น โดยการทำการดำน้ำใน Open Water ยิ่งมาก ยิ่งดี ข้อบังคับอย่างน้อยสำหรับการดำน้ำ ระดับเริ่มต้น (Open water course) นั้นคือ การดำน้ำสี่ครั้ง ครูที่นำนักเรียน ดำน้ำมากกว่านั้น ก็จะให้การสอนที่ดีกว่า นอกจากนั้น ยังรวมไปถึงครูที่เสนอให้นักเรียนเรียนดำน้ำในขั้นที่สูงกว่า ทันทีที่จบขั้นต้น ก็เป็นครูที่เสนอการสอนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเช่นกัน

ลงน้ำ

ทันทีที่เป็นไปได้ ครูจะต้องไปอยู่ในน้ำทั้งในสระและในทะเลกับนักเรียน ช่วยเหลือ ปรับแก้ ให้กำลังใจ และสาธิตให้นักเรียนเห็นว่า ครูก็ดำน้ำเป็นเหมือนกัน

จัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า

ครูควรจะสนใจกับสิ่งสำคัญเฉพาะหน้าของนักเรียน เช่น การหายใจ การเคลื่อนไหว หรือการปรับความดัน สิ่งอื่นๆ อาจจะพูดถึงทีหลัง หรือจัดการโดยการอ่านหนังสือและใช้สื่อการสอนอื่นๆ

การสัมผัส

สิ่งที่มีคุณค่าสำหรับการสื่อสารและการให้กำลังใจนักเรียน รวมถึงการประเมินความเครียดของนักเรียนก็คือ ทำการสัมผัสทางกายกับนักเรียนในขณะเรียนในน้ำ เช่น การเอามือไปจับแขนนักเรียนไว้ เป็นสิ่งที่ครูและนักเรียน ควรจะคุ้นเคยกับมันและจะนำไปใช้ในการดำน้ำต่อไปกับบัดดี้ด้วย

ไม่ผลักดันนักเรียน

ครูไม่ควรกดดันนักเรียนให้ทำทักษะหรือกิจกรรมที่นักเรียนรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อม หรือไม่สะดวกในการทำ ครูควรให้กำลังใจและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่กดดัน การกดดันให้นักเรียนทำมากไป จะนำไปสู่ความผิดพลาดที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้

หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก อย่างฉับพลัน

การดำน้ำในสระที่อุ่นและใส โดยมีผนังและก้นสระตื้นๆ ขณะที่ไม่ได้ใส่ชุดป้องกันนั้น แตกต่างอย่างมากกับการลงจากเรือโคลงเคลงในชุดครบชุด รวมถึงชุดป้องกันและเข็ดขัดหนักๆ ในน้ำที่มีข้อจำกัดในการมองเห็น สิ่งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มากและฉับพลันเกินไป น่าจะใช้อุปกรณ์ครบชุดในสระน้ำ และให้การดำน้ำในทะเลหรือ Open Water ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงการลงน้ำที่ง่ายด้วย

ดำน้ำอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ

ส่วนสำคัญของการสอนดำน้ำ คือ การสร้างนิสัยดำน้ำอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบให้กับนักเรียน ในการทำสิ่งนี้ ครูจะต้องเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติพฤติกรรมในชั้นเรียนและเวลาดำน้ำเอง นิสัยเหล่านี้ รวมไปถึงการระวังสิ่งแวดล้อม การใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง และการทำอย่างที่สอนให้กับนักเรียน

เน้นความสนุกสนาน

เหนือสิ่งอื่นใด ครูและนักเรียนจะต้องสนุกกับการเรียน เพื่อเตรียมตัวในการสนุกกับการดำน้ำใน Open Water

Instructor Associations

 • American Nitrox Divers International (ANDI) (800) 229-2634
 • International Association of Nitrox and Technical Diving (IANTD) (305) 751-4873
 • International Diving Educators Association (IDEA) (904) 744-5554
 • Multinational Diving Educators Association (MDEA) (305) 743-6188
 • National Academy of Scuba Educators (NASE) (904) 264-4104
 • http://National Association of Scuba Diving Schools (NASDS) (901) 767-7265
 • National Association of Underwater Instructors (NAUI) (800) 553-6284
 • Professional Association of Diving Instructors (PADI) (714) 540-7234
 • Professional Dive Instructors Corporation (PDIC) (717) 342-1480
 • Scuba Schools International (SSI) (970) 482-0883
 • Technical Diving International (TDI) (207) 729-4201
 • YMCA Scuba Program (770) 662-5172
เขียนโดย Jon Hardy, http:// www.scubadiving.com/training
เรียบเรียงโดย ดร. พิชิต เมืองนาโพธิ์
พิสูจน์อักษร ทีมงาน FreedomDIVE
นำเสนอ 01 ต.ค. 2550
ปรับปรุงล่าสุด 19 มิ.ย. 2555