ดำน้ำ ทริปดำน้ำ กับ FreedomDIVE

Sort by:
View:
FreedomDIVE.com

ชุมพร - เรือหลวงปราบ

29-30 ก.ย. 2561 2 วัน 5 ไดฟ์

6,900 บาท
FreedomDIVE.com

เกาะช้าง Liveaboard

17-18 พ.ย. 2561 2 วัน 7 ไดฟ์

11,500 บาท
FreedomDIVE.com

แสมสาร - เรือจมสุธาทิพย์

24-25 พ.ย. 2561 2 วัน 4 ไดฟ์

บาท
FreedomDIVE.com

แสมสาร - เรือจมสุธาทิพย์

15-16 ธ.ค. 2561 2 วัน 4 ไดฟ์

บาท
FreedomDIVE.com

สิมิลัน - ริเชลิว (Mar '19)

06-11 มี.ค. 2562 6 วัน 15 ไดฟ์

21,000 บาท
FreedomDIVE.com

อันดามันใต้ (Mar '19)

22-27 มี.ค. 2562 6 วัน 15 ไดฟ์

25,000 บาท
FreedomDIVE.com

เกาะเต่า - ชุมพร (Jun '19)

20-23 มิ.ย. 2562 4 วัน 11 ไดฟ์

17,000 บาท
FreedomDIVE.com

โลซิน (Aug '19)

15-19 ส.ค. 2562 5 วัน 11 ไดฟ์

บาท
FreedomDIVE.com

โลซิน (Sep '19)

05-09 ก.ย. 2562 5 วัน 11 ไดฟ์

17,500 บาท
FreedomDIVE.com

อันดามันใต้ (วันปิยะ '19)

18-23 ต.ค. 2562 6 วัน 15 ไดฟ์

22,000 บาท
FreedomDIVE.com

สิมิลัน - ริเชลิว (Feb '20)

19-24 ก.พ. 2563 6 วัน 15 ไดฟ์

22,000 บาท