ดำน้ำ ทริปดำน้ำ กับ FreedomDIVE

ทริปดำน้ำในประเทศไทย

อันดามันใต้ (วันปิยะ '21)

20 - 25 ต.ค. 2564
4 วัน 14 ไดฟ์

อันดามันเหนือ (Jan '22)

5 - 10 ม.ค. 2565
4 วัน 15 ไดฟ์

อันดามันเหนือ (Feb '22)

23 - 28 ก.พ. 2565
4 วัน 15 ไดฟ์

เกาะราชา (Jul '22)

08 - 12 ก.ค. 2565
3 วัน 11 ไดฟ์

โลซิน (Aug '22)

31 - 04 ก.ย. 2565
3 วัน 11 ไดฟ์

ทริปดำน้ำต่างประเทศ

Malapascua

-
6 วัน 10 ไดฟ์

Komodo

-
4 วัน 11 ไดฟ์

Anilao

-
6 วัน 14 ไดฟ์

Lembeh - Manado

-
6 วัน 11 ไดฟ์

Sipadan - Kapalai (9 Apr '22)

09 - 14 เม.ย. 2565
4 วัน 8 ไดฟ์

Sipadan - Kapalai (13 Apr '22)

13 - 18 เม.ย. 2565
4 วัน 8 ไดฟ์

Sipadan - Kapalai (1 May '22)

01 - 06 พ.ค. 2565
4 วัน 8 ไดฟ์