ทริปดำน้ำ Malapascua (May' 24)

รายละเอียด

วันที่
: 01-05 พ.ค. 2567 (4 วัน 10 ไดฟ์)
ราคา

25,000 บาท

การชำระเงิน
 • มัดจำ 10,000 บาท ณ วันจอง
 • ชำระเต็มก่อนออกเดินทาง 30 วัน
ราคานี้รวม
 • รถ เรือ รับส่งจากสนามบินถึง ท่าเรือ/รีสอร์ท
 • Tank, weight, weight belt
 • Local Dive Leader
 • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
 • อาหารมื้อเช้า
 • ค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยาน
 • เสื้อยืด You Jump I Jump 1 ตัว
ราคานี้ไม่รวม
 • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ระหว่างการเดินทาง
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
จุดดำน้ำ: มาลาปัสกัว (Malapascua)

Monad Shoal, Kimud Shoal, Calangaman Island, Light House Wreck, Lapus - Lapus, Dona Marilyn Wreck, Gato Island, Bantigue

แผนการเดินทาง

01 พ.ค. Bangkok - Cebu
ออกจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1.30 น. ถึง Cebu ประมาณ 6.25 น. จากนั้นขึ้นรถตู้ไปยัง Maya Pier นั่งเรือไปเกาะ Malapascua เล้วเช็คอินที่ Malapascua Legend Resort ดำน้ำ 1 ไดฟ์ (Check dive)
02 พ.ค. 4 Boat dives
ดำน้ำ 2 ไดฟ์ ดู Thresher Shark ที่ Manad Shoal แล้วกลับมาดำน้ำอีก 2 ไดฟ์ในบริเวณใกล้เกาะ ลง sunset dive ดู Mandarin fish Mating
03 พ.ค. 3 Boat dives
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่ Gato Island ดูฉลามและ Pygmy Seahorse
04 พ.ค. 2 Boat dives
ดำน้ำ 2 ไดฟ์ ที่ Kimud Shoal ดู Hammerhead
05 พ.ค. Back to Bangkok
ออกจากรีสอร์ทประมาณ 13.00 น. ไปยังสนามบิน Cebu ขึ้นเครื่อง 21.10 น. ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 00.10 น.