ทริปดำน้ำ Raja Ampat (วันพ่อ, วันรัฐธรรมนูญ) (Dec' 24)

รายละเอียด

วันที่
: 05-13 ธ.ค. 2567 (7 วัน 22 ไดฟ์)
เรือ
: KM Raja Manta
ราคา

Park Tax250 USD

การชำระเงิน
 • มัดจำ 10,000 บาท ณ วันจอง
 • ชำระเต็มก่อนออกเดินทาง 30 วัน
ราคานี้รวม
 • รถ เรือ รับส่งจากสนามบินถึง ท่าเรือ/รีสอร์ท
 • Tank, weight, weight belt
 • Local Dive Leader
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ
 • เสื้อยืด You Jump I Jump 1 ตัว
ราคานี้ไม่รวม
 • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
 • Dive Computer (ค่าเช่า 300 บาท/วัน)
 • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
 • อาหารระหว่างเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยาน
หมายเหตุ

Standard (lower deck, shared bathroom) 110,000 บาท/ท่าน
Suite (upper deck, ensuite) 117,000 บาท/ท่าน

แผนการเดินทาง

05 ธ.ค. เดินทาง กรุงเทพฯ - Sorong (อินโดนีเซีย)
เดินทางไป Sorong ด้วยสายการบิน Air Asia หรือ Garuda Indonesia

06 ธ.ค. เดินทางจาก สนามบินไปยังเรือ Raja Manta
07:15 น. ถึง Sorong
08:00 น. เดินทางจากสนามบินเพื่อไปขึ้นเรือ Raja Manta
             - ฟังบรรยายสรุปเรื่องการดำน้ำ, ขั้นตอนปฏิบัติ และความปลอดภัยบนเรือ
             - check dive ที่ Lampu Merah
             - ใช้เวลาประมาณ 14 ชั่วโมงเพื่อเดินทางไปยัง Misool ผ่านเส้นทาง Selat Sele
07 ธ.ค. ดำน้ำ 4 ไดฟ์ ที่ Misool (South Raja Ampat)
ดำน้ำ 4 ไดฟ์ ในบริเวณ Misool เช่น Pantai Baseftin (Baby Shark Beach), Boo Window, Karang Bayangan, Nudi Rock, Neptune's Fan Sea, Karawopop Love Lagoon, Andiamo, Masker Cave, Kaleidoscope
08 ธ.ค. ดำน้ำ 4 ไดฟ์ ที่ Misool (South Raja Ampat)
ดำน้ำ 4 ไดฟ์ ในบริเวณ Misool เช่น Pantai Baseftin (Baby Shark Beach), Boo Window, Karang Bayangan, Nudi Rock, Neptune's Fan Sea, Karawopop Love Lagoon, Andiamo, Masker Cave, Kaleidoscope 


09 ธ.ค. ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่ Misool (South Raja Ampat)
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ในบริเวณ Misool เช่น Pantai Baseftin (Baby Shark Beach), Boo Window, Karang Bayangan, Nudi Rock, Neptune's Fan Sea, Karawopop Love Lagoon, Andiamo, Masker Cave, Kaleidoscope

จากนั้นออกเดินทางไปยัง Central Raja Ampat (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 14 ชั่วโมง)10 ธ.ค. ดำน้ำ 4 ไดฟ์ ที่ Dampier Strait (Central Raja Ampat)
ดำน้ำ 4 ไดฟ์ ในบริเวณ Weigeo & Batanta เช่น Piaynemo (home to Melissa's Garden & famous karst landscape viewpoint), Yangefo (mangrove paradise), View manta rays around Batanta or near Arborek, Arborek jetty, Pulau Mansuar (Sawandarek village), Cape Kri, Blue Magic
11 ธ.ค. ดำน้ำ 4 ไดฟ์ ที่ Dampier Strait (Central Raja Ampat)
ดำน้ำ 4 ไดฟ์ ในบริเวณ Weigeo & Batanta เช่น Piaynemo (home to Melissa's Garden & famous karst landscape viewpoint), Yangefo (mangrove paradise), View manta rays around Batanta or near Arborek, Arborek jetty, Pulau Mansuar (Sawandarek village), Cape Kri, Blue Magic
12 ธ.ค. ดำน้ำ 2 ไดฟ์ ที่ Dampier Strait (Central Raja Ampat)
ดำน้ำ 2 ไดฟ์ ในบริเวณ Weigeo & Batanta เช่น Piaynemo (home to Melissa's Garden & famous karst landscape viewpoint), Yangefo (mangrove paradise), View manta rays around Batanta or near Arborek, Arborek jetty, Pulau Mansuar (Sawandarek village), Cape Kri, Blue Magic 

จากนั้นเดินทางกลับไปยังท่าเรือ พักค้างคืนบนเรือก่อนเดินทางกลับ
13 ธ.ค. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าเบาๆ ก่อน check out แล้วออกเดินทางไปยังสนามบิน