KM Raja Manta

Rating
ห้องนอน12 ห้อง
มีเครื่องปรับอากาศ
ห้องน้ำ13 ห้อง (8 En-Suite Bathroom, 5 Shared Bathroom)
มีน้ำอุ่น/ร้อน
สิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องนั่งเล่น มี TV
การดำน้ำ
  • รองรับนักดำน้ำ 24 คน
  • เครื่องอัดอากาศ 2 เครื่อง
  • 2 ลำ
  • มี Nitrox
พื้นที่บริการ
ขนาด7.5 m. x 36 m. (3 ชั้น)
ความเร็ว9 - 10 knots
เครื่องยนต์2 x 700hp total 1400 Hp
ปริมาณน้ำจืด20,000 l.
ความจุเชื้อเพลิง15,000 l.
อุปกรณ์ฉุกเฉินแพชูชีพพร้อมระบบทำงานอัตโนมัติในยามฉุกเฉิน, เสื้อชูชีพ
ข้อมูลทริป