เทคนิคการหลีกเลี่ยงปะการัง ขณะดำน้ำ

เราทุกคนที่เป็นนักดำน้ำคงเคยทำผิดพลาดมาแล้ว เมื่อเราดำน้ำแล้วไปโดนปะการังเข้าโดยไม่ตั้งใจ ส่วนสำคัญที่สุดที่ไปโดนปะการังบ่อยที่สุดก็คือฟินของเรานี่เองครับ ต่อไป หากรู้สึกว่าเวลาดำน้ำแล้วฟินไปโดนปะการัง ลองทำอย่างนี้ซิครับ อาจจะแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้บ้างครับ

  • ขั้นที่ 1 หยุดเตะ เมื่อรู้สึกว่าฟินสัมผัสกับปะการัง ให้หยุดอยู่กับที่ ไม่เลื่อนตัวไปข้างหน้าต่อไปอีก
  • ขั้นที่ 2 ยกฟินขึ้น ให้งอเข่าเข้ามาชิดติดอก และพยายามยกฟินให้สูงขึ้นไว้ จะทำให้เราอยู่ในท่านอนขนานกับพื้น โดยศีรษะจะสูงกว่าเท้าสักเล็กน้อย เข่าใกล้กับอก แล้วฟินจะอยู่เหนือแนวปะการังและอยู่ด้านหลังตัวเรา
  • ขั้นที่ 3 ใช้มือโบก เพื่อจะได้ลอยขึ้นเหนือปะการังให้มากกว่าเดิม ให้กางมือออกข้างลำตัว และโบกมือเข้าหากัน นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน จะทำให้เกิดแรงยกตัวเราให้ลอยขึ้นมาได้ ในขณะนั้น อาจจะช่วยโดยการหายใจเข้าลึกๆ แต่ต้องหายใจออกขณะที่ตัวลอยขึ้น ด้วยนะครับ
  • ขั้นที่ 4 ลอยตัวขึ้นให้ห่างจากแนวปะการัง ก่อนที่จะทำตัวขนานกับพื้น ก็จะทำให้เราและปะการังรอดพ้นจากการทำลายซึ่งกันและกันไปได้ครับ
เขียนโดย ดร. พิชิต เมืองนาโพธิ์
พิสูจน์อักษร ทีมงาน FreedomDIVE
นำเสนอ 21 ธ.ค. 2546
ปรับปรุงล่าสุด 01 ต.ค. 2550