แพ็คเกจดำน้ำของเรือ MV JOVANNA

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

01-05 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 33,500 บาท
07-11 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 33,500 บาท
12-16 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 33,500 บาท
17-21 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
22-26 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปิยมหาราช) 33,500 บาท
27-31 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันฮาโลวีน) 33,500 บาท
02-06 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
07-11 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
12-16 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันลอยกระทง) 33,500 บาท
18-22 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
23-27 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
28-02 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
04-08 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันพ่อ) 33,500 บาท
09-13 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันรัฐธรรมนูญ) 33,500 บาท
14-18 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
19-23 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
24-28 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันคริสต์มาส) 33,500 บาท
29-02 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปีใหม่) 33,500 บาท
03-07 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
09-13 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
14-18 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
19-23 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
24-28 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
29-02 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันตรุษจีน) 33,500 บาท
03-07 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
08-12 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
14-18 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันวาเลนไทน์) (วันมาฆบูชา) 33,500 บาท
19-23 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
24-28 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
01-05 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
06-10 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
12-16 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
17-21 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
22-26 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
27-31 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
02-06 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันจักรี) 33,500 บาท
07-11 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
12-16 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันสงกรานต์) 33,500 บาท
17-21 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
22-26 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
27-01 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันแรงงาน) 33,500 บาท
02-06 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (หยุดชดเชยวันแรงงาน) (วันฉัตรมงคล) 33,500 บาท
08-12 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 33,500 บาท
15-19 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันวิสาขบูชา) 33,500 บาท
22-26 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 33,500 บาท
27-31 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 33,500 บาท