ป้องกันปัญหาจากการดำน้ำ

เวลาไปดำน้ำ ปัญหาหลายอย่างอาจเกิดขึ้นได้ เช่น การเกิดโรคอันเนื่องจากแรงกดดัน (Decompression Illness) อากาศหมด อากาศน้อย เหนื่อยเกินไป ฯลฯ

หลักง่ายๆ ต่อไปนี้อาจจะช่วยป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างครับ

  1. รักษาสภาพ และสมรรถภาพทางกายให้ดีอยู่เสมอ การไปออกกำลังกายทั้งแบบแอโรบิค และแอนแอโรบิคนั้น มีประโยชน์สำหรับการดำน้ำเป็นอย่างมาก เพราะกิจกรรมดำน้ำนั้น บางครั้ง บางสถานการณ์ ก็เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ กำลังกายหนักถึงหนักมากก็มีครับ การที่ร่างกายฟิตจะทำให้ใช้อากาศน้อยลง และมีโอกาสเสี่ยงจากโรค อันเกิดจากแรงกดดันได้น้อยลงด้วยครับ
  2. พักผ่อนให้เพียงพอ อย่าให้ร่างกายขาดน้ำ ก่อนที่จะไปดำน้ำ ทั้งสองอย่างนี้เป็นปัจจัยสำคัญ ในการที่ทำให้เราเกิดโรคเบนด์ ได้ครับ นักดำน้ำมักเผชิญปัญหานี้บ่อยๆ เสียด้วย เช่น การเดินทางไปดำน้ำอาจทำให้นอนไม่พอ หรือการไปดำน้ำ ทำให้เราเกิดภาวะร่างกายขาดน้ำได้ง่ายๆ ภาวะขาดน้ำอาจเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ และน้ำอัดลมอีกด้วย สตรีที่มีรอบเดือนก็อาจเกิดภาวะขาดน้ำได้ง่าย คนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ก็จึงควรที่จะดื่มน้ำเยอะๆ เป็นระยะ ก่อนจะลงดำน้ำนะครับ
  3. ใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลสม่ำเสมอ และสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากอุบัติเหตุจากการดำน้ำสามารถเกิดขึ้น จากอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย หรือใช้การได้ไม่ดี เยอะเหมือนกันครับ
  4. ใช้ชุดป้องกันการสูญเสียความร้อนให้เพียงพอ หากเราหนาวเกินไปเวลาดำน้ำ ก็ทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการหมดสติใต้น้ำได้ และเสี่ยงต่อการเป็นเบนด์ด้วยครับ
  5. รักษาทักษะการดำน้ำให้สม่ำเสมอ นักดำน้ำที่ขาดหายจากการดำน้ำเป็นเวลานาน อาจจะลืมหรือไม่สามารถทำทักษะที่สำคัญ และจำเป็นได้ ควรหมั่นไปดำน้ำ หรือหากไม่ได้ดำน้ำนานๆ ควรไปฝึกฝนในสระ หรือให้ Divemaster พาทำการ Check Dive ก่อนดำน้ำเที่ยวจริงเสียก่อนนะครับ
  6. ดำน้ำภายใต้ขีดจำกัดของ ตารางดำน้ำ หรือ Dive Computer สำหรับการดำน้ำ อยู่ภายใต้ขีดจำกัด หมายถึง ไม่ดำจนถึงขีดจำกัด สูงสุดด้วยก็ดีนะครับ ดำน้ำให้ติดดีคอมบ่อยๆ ไม่ใช่ความเท่แน่นอนครับ
  7. ขึ้นสู่ผิวน้ำให้ช้า สำหรับทุกไดฟ์
  8. ทำ Safety Stop ท้ายการดำน้ำทุกครั้ง (ยกเว้นไดฟ์ที่ดำตื้นกว่า 5 เมตรนะครับ)
  9. อย่าดำน้ำ หากรู้สึกว่าร่างกาย หรือจิตใจไม่พร้อม อย่าปล่อยให้ตัวเราถูกกดดัน ด้วยสถานการณ์รอบข้าง เช่น เพื่อนๆ ยุ เสียดายเงิน ฯลฯ หากเราไม่พร้อม หรือรู้สึกไม่พร้อม ไม่ดำดีกว่าครับ ได้ไม่คุ้มเสียครับ
  10. หากเกิดอาการป่วยจากการดำน้ำ ให้ปฏิบัติการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และไปพบแพทย์โดยด่วน อย่าประมาทว่าเกิดอาการ เพียงนิดหน่อยเท่านั้น เนื่องจากอาการของโรคของการดำน้ำนั้น อาจจะแย่ลงได้อย่างรวดเร็วมากครับ นักดำน้ำจำนวนมาก ก็ไม่ค่อยจะยอมรับ หรือไม่ยอมรับการรักษา ไม่อยากเชื่อว่าตัวเองป่วย จากการดำน้ำด้วยซ้ำไป เพราะคนเข้าใจกัน (ผิดๆ) ว่า มีแต่นักดำน้ำที่แย่ ไม่มีวินัยเท่านั้น ที่ป่วยหรือเป็นเบนด์ เพราะการดำน้ำครับ
เขียนโดย ดร. พิชิต เมืองนาโพธิ์
นำเสนอ 06 ก.ค. 2546
ปรับปรุงล่าสุด 11 ส.ค. 2550