บ่อทองหลาง

ประเภทการดำน้ำ shore dive
ระดับการดำน้ำ open water
ความลึก 1.5-7 เมตร
ทัศนวิสัยใต้น้ำ 1-2 เมตร
กระแสน้ำ surge ในช่วงบ่าย
สิ่งที่น่าสนใจ เหมาะกับนักดำน้ำที่ชื่นชอบการถ่ายภาพมาโคร มีนูดี้หลากหลายสายพันธุ์ ระดับไม่ลึก แต่อาจมีทัศนวิสัยไม่มากนัก ไม่มีกระแสน้ำ เนื่องจากอยู่ในอ่าว แต่อาจมี surge บ้างในช่วงบ่าย

การเดินทาง

ระยะทางจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดินสายเอเชียหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 323 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ และตามเส้นทางรถไฟสายใต้ ประมาณ 318 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง