ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดภาคกลาง ของประเทศไทย ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ประมาณ 212 กิโลเมตร มีส่วนที่ แคบที่สุดของประเทศอยู่ในเขตตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จากอ่าวไทยถึงเขตแดนพม่าประมาณ 12 กิโลเมตร
พื้นที่ดำน้ำ

ข้อมูลทั่วไป

เป็นจังหวัดสุดท้ายของภาคกลาง ต่อกับจังหวัดชุมพรของภาคใต้ จึงกล่าวได้ว่าประจวบคีรีขันธ์คือประตูสู่ภาคใต้อย่างแท้จริง เป็นจังหวัดที่มีรูปร่างยาวเรียว เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะทะเล ประจวบคีรีขันธ์ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ตากอากาศมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจวบจนถึงทุกวันนี้ ชายทะเลหลายแห่งในประจวบคีรีขันธ์ก็ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวไม่เสื่อมคลาย

การเดินทาง

ระยะทางจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดินสายเอเชียหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 323 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ และตามเส้นทางรถไฟสายใต้ ประมาณ 318 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง

พื้นที่ดำน้ำ