MV. Mandarin Queen 1

Rating
สิ่งอำนวยความสะดวก
การดำน้ำ
  • รองรับนักดำน้ำ 60 คน
  • เครื่องอัดอากาศ 1 เครื่อง
พื้นที่บริการ
ความเร็ว14-16 knot
อุปกรณ์ฉุกเฉินกล้องวงจรปิดรอบเรือ พร้อมเรือแพฉุกเฉินสองลำ
รายละเอียดอื่นทำอาหารบนเรือ พร้อมขนมหวานเเบบไทยๆ
ข้อมูลทริป