กองหินโลซิน

ประเภทการดำน้ำ Boat Diving
ระดับการดำน้ำ นักดำน้ำที่มีประสบการณ์
ความลึก 10 - 30 เมตร
ทัศนวิสัยใต้น้ำ 10 - 20 เมตร
กระแสน้ำ None - Medium
จุดดำน้ำ หินโลซิน, ลอปี, ตู้รถไฟ, รถถัง
ฤดูท่องเที่ยว พ.ค. - ก.ย.
สิ่งที่น่าสนใจ กระเบนราหู, กระเบนนก, ฉลามวาฬ, ฉลามครีบดำ, โรนัน, ฝูงปลาหูช้าง, ฝูงปลาสาก, ฝูงปลากระมง

ข้อมูลทั่วไป

โลซิน เป็นชื่อของหินโผล่น้ำอยู่กลางทะเล เป็นกองหินขนาดใหญ่ ด้วยทำเลที่ตั้งเป็นเส้นทางเดินเรือ จึงได้มีการจัดสร้างประภาคารตั้งไว้บนยอดหิน ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 4 - 5 เมตร ลักษณะใต้น้ำเป็นลานหินแผ่กระจายเป็นแนวกว้าง ความลึกสูงสุด 40 เมตร นับเป็นจุดดำน้ำที่อยู่ใต้สุดของทะเลฝั่งอ่าวไทย เนื่องจากโลซินเป็นจุดดำน้ำที่ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งมาก จึงทำให้เป็นจุดดำน้ำที่ใส และมีแนวปะการังแข็งที่สมบูรณ์ และปะการังอ่อน แส้ทะเล กัลปังหาแทรกแซมอยู่ระดับนอก ซึ่งเป็นที่อาศัย และแหล่งหากินของฝูงปลาต่างๆ นอกจากโลซินแล้ว ยังมีจุดดำน้ำบริเวณหินลอปี และตู้รถไฟ ซึ่งเป็นแหล่งปะการังเทียม อันเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาน้อยใหญ่อีกด้วย

การเดินทาง

การดำน้ำที่หินโลซินนี้ ค่อนข้างจะเดินทางไปดำน้ำได้ยากลำบาก เพราะอยู่ไกลฝั่ง และระหว่างเส้นทางไม่มีเกาะใหญ่ที่หลบบังคลื่นลม ดังนั้นนักดำน้ำควรเลือกใช้บริการกับเรือบริการดำน้ำแบบ Liveaboard ขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์เครื่องมือครบครัน