แพ็คเกจดำน้ำที่ กองหินโลซิน

ทริปดำน้ำของเรา

26-30 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (Aug '21) 20,625 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

21-25 พ.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 28,900/32,000/35,500 บาท
20-24 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 16,000/17,500/18,500 บาท
25-29 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 16,000/17,500/18,500 บาท
30-03 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 16,000/17,500/18,500 บาท
04-08 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 16,000/17,500/18,500 บาท
05-08 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
06-10 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
11-15 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
11-15 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 16,000/17,500/18,500 บาท
11-14 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 25,680/28,890/32,100/35,310 บาท
11-14 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara 20,900/22,900/23,900 บาท
15-19 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 16,000/17,500/18,500 บาท
19-23 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 16,000/17,500/18,500 บาท
19-23 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 22,000 บาท
19-22 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara 20,625/22,125/23,625 บาท
26-29 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara 20,625 บาท
26-30 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
26-30 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 16,000/17,500/18,500 บาท
30-03 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
02-05 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara 19,500/21,000/22,500 บาท
02-06 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 30,000/33,750 บาท
02-06 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 16,000/17,500/18,500 บาท
03-07 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
03-07 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
09-13 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
09-12 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
09-13 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 16,000/17,500/18,500 บาท
16-20 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
16-19 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara 20,900/22,900/23,900 บาท
16-20 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 16,000/17,500/18,500 บาท
22-26 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 16,000/17,500/18,500 บาท
23-27 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
23-27 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 28,900/32,000/35,000 บาท
23-26 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
30-03 ต.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
01-05 ต.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 22,000/25,900 บาท
19-23 พ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
08-13 มิ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
04-07 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
04-08 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
04-08 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
11-15 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
11-14 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
12-16 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
18-22 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
18-22 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
18-21 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
25-29 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
25-28 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
26-30 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
01-05 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
01-04 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
01-05 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
08-11 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
08-12 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
09-13 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
15-19 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
15-18 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
15-19 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
19-23 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
22-25 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
23-27 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
29-03 ต.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
29-02 ต.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท