แพ็คเกจดำน้ำที่ กองหินโลซิน

ทริปดำน้ำของเรา

- 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (22 Aug '19) 21,000 บาท รายละเอียด
- 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (Sep '19) 17,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

13-17 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 21,935/25,680 บาท
13-17 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 25,680/28,890/32,100/35,310 บาท
21-25 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 25,680/28,890/32,100/35,310 บาท
21-25 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,865/24,610 บาท
27-31 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 21,935/25,680 บาท
27-31 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 35,310 บาท
31-04 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 21,935/25,680 บาท
04-08 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 25,680/28,890/32,100/35,310 บาท
04-08 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 22,000 บาท
10-14 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 21,935/25,680 บาท
10-14 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 28,800/32,100/33,700 บาท
18-22 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 21,935/25,680 บาท
18-22 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 25,680/28,890/32,100/35,310 บาท
24-28 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 22,500/26,000 บาท
24-28 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 25,680/28,890/32,100/35,310 บาท
28-02 ต.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 21,935/25,680 บาท
02-06 ต.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 21,935/25,680 บาท
02-06 ต.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 25,680/28,890/32,100/35,310 บาท
09-13 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ SUMMER LIVEABOARD 16,000/17,500/18,500 บาท
15-19 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ SUMMER LIVEABOARD 16,000/17,500/18,500 บาท
22-26 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ SUMMER LIVEABOARD 16,000/17,500/18,500 บาท
23-26 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
25-28 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
22-25 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท