แพ็คเกจดำน้ำที่ กองหินโลซิน

ทริปดำน้ำของเรา

31-04 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (Aug '22) 23,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

19-23 พ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
19-23 พ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
02-06 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Venus Marina 17,900 บาท
09-12 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 18,500/20,000/22,000 บาท
27-31 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Venus Marina 17,900 บาท
04-08 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
04-08 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 18,500/20,000/22,000 บาท
04-08 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
04-08 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
11-15 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara 21,000/22,500/23,250 บาท
11-15 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
12-16 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
12-16 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
18-22 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
18-22 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Venus Marina 17,900 บาท
18-22 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
18-22 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 24,900 บาท
18-22 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
22-26 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
22-26 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
25-29 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
25-29 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
26-30 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 24,950/28,950 บาท
26-30 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 25,680/28,890/32,100/35,310 บาท
31-04 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ AQUARIAN 23,500/24,000 บาท
01-05 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 18,500/20,000/22,000 บาท
01-05 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
01-05 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
01-05 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 31,920/35,350/38,900 บาท
05-09 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
08-12 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
08-12 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
08-12 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Venus Marina 17,900 บาท
09-13 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
15-19 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
15-19 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
15-19 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
19-23 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
19-23 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
22-26 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 18,500/20,000/22,000 บาท
22-26 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
23-27 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
23-27 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
29-03 ต.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
29-03 ต.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
29-03 ต.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara 20,900/22,900/24,900 บาท
29-03 ต.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
02-06 ส.ค. 2566 3 วัน 11 ไดฟ์ AQUARIAN 23,500/24,000 บาท
05-09 ก.ย. 2567 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara 22,500/24,000/24,750 บาท