แพ็คเกจดำน้ำที่ กองหินโลซิน

ทริปดำน้ำของเรา

- 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 20,625 บาท รายละเอียด
11-15 ก.ค. 2567 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (Aug '24) 25,000 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

03-07 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
06-10 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
08-12 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
12-16 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 29,000 บาท
13-17 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
18-22 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
23-27 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
28-02 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
03-07 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
03-07 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
08-12 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
11-15 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
13-17 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
18-22 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
18-22 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
23-27 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
25-29 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
28-01 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
31-04 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
01-05 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 22,500 บาท
02-06 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
02-06 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
05-09 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 22,500 บาท
07-11 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
08-12 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
09-13 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
09-13 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 22,500 บาท
12-16 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
12-16 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
14-18 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
15-19 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
15-19 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 22,500 บาท
16-20 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
17-21 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
21-25 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
22-26 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
22-26 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
22-26 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 22,500 บาท
22-26 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
26-30 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
26-30 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) Call
27-31 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
28-01 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
29-02 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
29-02 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 22,500 บาท
30-03 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) Call
30-03 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
01-05 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
04-08 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
05-09 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
05-09 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
05-09 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 22,500 บาท
06-10 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
09-13 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
11-15 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
11-15 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
12-16 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 22,500 บาท
12-16 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
13-17 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 29,900 บาท
16-20 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
18-22 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
19-23 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
19-23 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
19-23 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 22,500 บาท
23-27 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
25-29 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
26-30 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
26-30 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 22,500 บาท
27-01 ต.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
02-06 ต.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
22-26 พ.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) Call
30-03 มิ.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
06-10 มิ.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
13-17 มิ.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
18-22 มิ.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
20-24 มิ.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
25-29 มิ.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
27-01 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
02-06 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
04-08 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
09-13 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
11-15 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
16-20 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
18-22 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
24-28 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
25-29 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
30-03 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
31-04 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) Call
01-05 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
04-08 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) Call
08-12 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
08-12 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) Call
08-12 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
13-17 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
14-18 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) Call
15-19 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
20-24 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
21-25 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) Call
22-26 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
27-31 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
28-01 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) Call
29-02 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
03-07 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
04-08 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) Call
05-09 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
10-14 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
11-15 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) Call
12-16 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
17-21 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
18-22 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 22,500 บาท
19-23 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ VANORA 56,000 บาท
24-28 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
25-29 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) Call
01-05 ต.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท