แพ็คเกจดำน้ำที่ กองหินโลซิน

ทริปดำน้ำของเรา

- 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 20,625 บาท รายละเอียด
22-26 ก.ย. 2566 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (Sep '23) 19,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

04-08 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard Call
09-13 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 20,000 บาท
15-19 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard Call
22-26 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 18,500 บาท
01-05 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน 28,900 บาท
02-06 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 23,500 บาท
03-07 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 22,500 บาท
09-13 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 23,500 บาท
10-14 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 23,000 บาท
10-14 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
11-15 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน 29,900 บาท
16-20 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 23,500 บาท
16-20 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
17-21 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน 29,900 บาท
17-21 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 22,500 บาท
20-24 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
21-25 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน 28,900 บาท
23-27 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 24,500 บาท
25-29 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 22,500 บาท
25-29 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard Call
30-03 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 23,500 บาท
31-04 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 22,500 บาท
31-04 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
04-08 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน 30,890 บาท
06-10 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 23,500 บาท
06-10 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
07-11 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 22,500 บาท
08-12 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน 28,890 บาท
10-14 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard Call
13-17 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 24,500 บาท
14-18 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard Call
14-18 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 22,500 บาท
18-22 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 18,500 บาท
20-24 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 23,500 บาท
21-25 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 22,500 บาท
22-26 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน 29,900 บาท
22-26 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
26-30 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 23,500 บาท
28-02 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน 29,900 บาท
28-02 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 22,500 บาท
28-02 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard Call
06-10 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
03-07 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 24,500 บาท
11-15 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
18-22 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
25-29 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
31-04 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
01-05 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 22,500 บาท
05-09 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 22,500 บาท
08-12 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
09-13 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
09-13 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 23,000 บาท
14-18 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
15-19 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 22,500 บาท
15-19 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
21-25 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
22-26 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 22,500 บาท
22-26 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
28-01 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
29-02 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
29-02 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 22,500 บาท
04-08 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
05-09 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
05-09 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 22,500 บาท
11-15 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
12-16 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 22,500 บาท
12-16 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
18-22 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
19-23 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call
19-23 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 22,500 บาท
19-23 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
25-29 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
26-30 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 22,500 บาท
26-30 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
27-01 ต.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call
02-06 ต.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
18-22 มิ.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
25-29 มิ.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
02-06 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
09-13 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
16-20 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
24-28 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
30-03 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
06-10 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
13-17 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
20-24 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
27-31 ส.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
03-07 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
10-14 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
17-21 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
24-28 ก.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท
01-05 ต.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 25,000 บาท