แพ็คเกจดำน้ำที่ กองหินโลซิน

ทริปดำน้ำของเรา

31-04 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (Aug '22) 23,500 บาท รายละเอียด
02-06 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (Sep '22) 20,625 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

04-08 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard (รอราคา)
09-13 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard (รอราคา)
15-19 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard (รอราคา)
22-26 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard (รอราคา)
02-06 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ AQUARIAN 23,500/24,000 บาท
03-07 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
09-13 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ AQUARIAN 23,500/24,000 บาท
10-14 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
10-14 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard (รอราคา)
11-15 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 29,900/33,100/36,310 บาท
11-15 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 22,935/25,680 บาท
16-20 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ AQUARIAN 23,500/24,000 บาท
16-20 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard (รอราคา)
17-21 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 29,900/33,100/36,310 บาท
17-21 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
20-24 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard (รอราคา)
21-25 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 28,900/32,100/35,400 บาท
23-27 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ AQUARIAN 23,500/24,000 บาท
24-28 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
25-29 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard (รอราคา)
30-03 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ AQUARIAN 23,500/24,000 บาท
31-04 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
31-04 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard เริ่มต้น 19,500 บาท
06-10 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard (รอราคา)
06-10 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ AQUARIAN 23,500/24,000 บาท
07-11 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
08-12 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 28,890/33,100/36,310 บาท
10-14 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard (รอราคา)
13-17 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ AQUARIAN 23,500/24,000 บาท
14-18 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 23,000/27,000 บาท
14-18 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard (รอราคา)
14-18 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA 22,500/24,000/25,000 บาท
18-22 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard (รอราคา)
18-22 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 22,000/26,000 บาท
20-24 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ AQUARIAN 23,500/24,000 บาท
21-25 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
22-26 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 29,900/33,100/36,310 บาท
22-26 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard (รอราคา)
26-30 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ AQUARIAN 23,500/24,000 บาท
28-02 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard (รอราคา)
28-02 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 29,900/33,100/36,310 บาท
28-02 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
01-05 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
05-09 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
09-13 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
15-19 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
22-26 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
29-02 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
05-09 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
12-16 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
19-23 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
26-30 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA 22,500/24,000/25,000 บาท