แพ็คเกจดำน้ำที่ กองหินโลซิน

ทริปดำน้ำของเรา

22-26 ส.ค. 2562 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (22 Aug '19) 21,000 บาท รายละเอียด
05-09 ก.ย. 2562 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (Sep '19) 17,500 บาท รายละเอียด
10-14 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (Sep '20) 19,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

14-18 พ.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
21-25 พ.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 27,000 บาท
21-25 พ.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
21-25 พ.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,500 บาท
28-01 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
04-08 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer 16,000/17,500/18,500 บาท
11-15 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer 16,000/17,500/18,500 บาท
09-13 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer 16,000/17,500/18,500 บาท
16-20 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer 16,000/17,500/18,500 บาท
23-27 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer 16,000/17,500/18,500 บาท
30-03 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer 16,000/17,500/18,500 บาท
06-10 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer 16,000/17,500/18,500 บาท
13-17 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,500 บาท
13-17 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer 16,000/17,500/18,500 บาท
13-17 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 27,000 บาท
20-24 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara 19,500 บาท
20-24 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer 16,000/17,500/18,500 บาท
21-25 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 27,000 บาท
21-25 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,500 บาท
27-31 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,500 บาท
27-31 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
27-31 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 27,000 บาท
27-31 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer 16,000/17,500/18,500 บาท
03-07 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer 16,000/17,500/18,500 บาท
03-07 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
04-08 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,500 บาท
04-08 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 27,000 บาท
10-14 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
10-14 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,500 บาท
10-14 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 27,000 บาท
10-14 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Scubanet 19,500 บาท
10-14 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer 16,000/17,500/18,500 บาท
17-21 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer 16,000/17,500/18,500 บาท
17-21 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
18-22 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 27,000 บาท
18-22 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,500 บาท
24-28 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara 19,500 บาท
24-28 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer 16,000/17,500/18,500 บาท
24-28 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,500 บาท
24-28 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 27,000 บาท
01-05 ต.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
02-06 ต.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,500 บาท
02-06 ต.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 27,000 บาท