แพ็คเกจดำน้ำของเรือ AQUARIAN

ทริปดำน้ำของเรา

31-04 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (Aug '22) 23,500 บาท รายละเอียด
29-03 ก.ค. 2566 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า Jun' 23 23,500 บาท รายละเอียด

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

14-19 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 28,500/29,000 บาท
21-26 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันคริสต์มาส) 28,500/29,000 บาท
28-02 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันปีใหม่) 28,500/29,000 บาท
04-09 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,500/29,000 บาท
11-16 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันเด็ก) 28,500/29,000 บาท
18-23 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันตรุษจีน) 28,500/29,000 บาท
25-30 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 28,500/29,000 บาท
01-06 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 28,500/29,000 บาท
08-13 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 28,500/29,000 บาท
15-20 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,500/29,000 บาท
22-27 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,500/29,000 บาท
01-06 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันมาฆบูชา) 28,500/29,000 บาท
08-13 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 28,500/29,000 บาท
15-20 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,500/29,000 บาท
22-27 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 28,500/29,000 บาท
29-03 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 28,500/29,000 บาท
05-10 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันจักรี) 28,500/29,000 บาท
12-17 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันสงกรานต์) 28,900/29,900 บาท
19-24 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,500/29,000 บาท
26-01 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันแรงงาน) 28,500/29,000 บาท
03-08 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันฉัตรมงคล) (วันวิสาขบูชา) 28,500/29,000 บาท
10-15 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 28,500/29,000 บาท
20-26 มิ.ย. 25665 วัน 18 ไดฟ์ โลซิน - เกาะเต่า 35,000/35,500 บาท
29-03 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า 23,500/24,000 บาท
06-09 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า 23,500/24,000 บาท
13-16 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า 23,500/24,000 บาท
20-23 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า 23,500/24,000 บาท
25-31 ก.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ เกาะเต่า - โลซิน (วันเฉลิม ร.10) 35,000/35,500 บาท
02-06 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (วันเข้าพรรษา) 23,500/24,000 บาท
09-13 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (วันแม่) 23,500/24,000 บาท
16-20 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 23,500/24,000 บาท
23-27 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 23,500/24,000 บาท
30-03 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 23,500/24,000 บาท
06-10 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 23,500/24,000 บาท
13-17 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 23,500/24,000 บาท
20-24 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 23,500/24,000 บาท
26-30 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 23,500/24,000 บาท
10-16 ต.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 35,000/35,500 บาท
18-23 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันปิยมหาราช) 28,500/29,000 บาท
25-30 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 28,500/29,000 บาท
01-06 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 28,500/29,000 บาท
08-13 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,500/29,000 บาท
15-20 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,500/29,000 บาท
22-27 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันลอยกระทง) 28,500/29,000 บาท
29-04 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,500/29,000 บาท
06-11 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันรัฐธรรมนูญ) 28,500/29,000 บาท
13-18 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 28,500/29,000 บาท
20-25 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันคริสต์มาส) 28,500/29,000 บาท
27-01 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันปีใหม่) 28,500/29,000 บาท