เกาะบูนาเคน (Bunaken Island)

ประเภทการดำน้ำ Boat Diving, Wall Diving
ระดับการดำน้ำ นักดำน้ำที่มีประสบการณ์
ความลึก 5 - 30 m.
ทัศนวิสัยใต้น้ำ 15 - 30 m.
กระแสน้ำ Mild - Strong
สิ่งที่น่าสนใจ ฉลามครีบขาว, กระเบนราหู, ฉลามหัวค้อน, เต่ากระ, ปลากระมงยักษ์

ข้อมูลทั่วไป

Bunaken Island เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานทางทะเล Bunaken National Marine Park ที่มีจำนวนสัตว์ และพืชทางทะเลหลากหลาย และจำนวนมากที่สุดในโลก อุทยานทางทะเลบูนาเค็นเริ่มเมื่อปี 1991 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอุทยานแรกๆ ของอินโดนีเซีย มีพื้นที่ทั้งหมด 890.65 ตารางกิโลเมตร นั่นคือ 97% นอนทับน้ำทะเลสีฟ้าใส และอีก 3% เป็นพื้นดินที่รวมอยู่บนเกาะทั้ง 5 เกาะดังนี้ Bunaken, Manado Tua, Siladen, Mantehage และ Lembeh Strait รอบเกาะ Bunaken น้ำใสมาก ลักษณะเป็นหน้าผาลาดชันลงไปในทะเล นักดำน้ำเรียกแหล่งดำน้ำแบบนี้ว่าดำน้ำรอบผา หรือ Wall Dive สัตว์ทะเลที่มักปรากฎให้เห็นเวลาเราดำน้ำในภูมิประเทศแบบ Wall Dive จะเป็นพวกตัวใหญ่ เช่น ฉลามครีบขาว (White Tip Shark) กระเบนราหู (Manta Ray) เป็นต้น หรือถ้าวันไหนโชคดีกระแสน้ำเย็นพอ และเราดำลงไปลึกพอ อาจจะเจอฝูงฉลามหัวค้อนด้วย