เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการดำน้ำ ภัยร้ายที่มักถูกมองข้ามหากการเมาแล้วขับนั้นมีอันตราย การดื่มแอลกอฮอล์แล้วทำการดำน้ำนั้นยิ่งมีอันตรายมากกว่า เพราะไม่ต้องดื่มจนเกิดอาการมึนเมาก็สร้างหายนะใหญ่หลวงให้แก่นักดำน้ำได้ครับ

ผลของแอลกอฮอล์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของนักดำน้ำ

เมื่อดื่มแอลกอฮอล์ ความเปลี่ยนแปลงแรกที่สังเกตได้ชัดคือผิวหนังจะร้อน หน้าแดง ตัวแดง หัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้น เป็นผลมาจากแอลกอฮอล์จะกระตุ้นให้หัวใจบีบตัวเร็วและแรงขึ้น หลอดเลือดที่บริเวณผิวหนังเกิดการขยายตัว มีเลือดถูกสูบฉีดไปที่ผิวหนังมากขึ้น เราจึงรู้สึกร้อนที่ผิวหนังของร่างกายและใบหน้า ... เหตุการณ์ดังกล่าวหากเกิดขึ้นในขณะที่เราอยู่ใต้น้ำ ผลเสียที่เกิดขึ้นคือ

ผลในระยะแรก

  • เราจะสูญเสียความร้อนในร่างกายได้มากขึ้นและไวขึ้น เนื่องจากผลของแอลกอฮอลที่ทำให้หลอดเลือดฝอยที่ผิวหนังขยายตัว ทำให้เลือดไปยังผิวหนังมากขึ้นพร้อมกับนำความร้อนในร่างกายไปด้วย เมื่อสัมผัสกับน้ำจึงเสียความร้อนด้วยการพามากขึ้น
  • เมื่อเริ่มดำลงใต้น้ำ การสูบฉีดโลหิตเพิ่มขึ้นจากแอลกอฮอล์จะทำให้มีการขนถ่ายก๊าซไนโตรเจนไปยังบริเวณเนื้อเยื่อต่างๆ ได้มากขึ้นและเร็วขึ้น ทำให้เกิดการสะสมก๊าซไนโตรเจนที่เนื้อเยื่อต่างๆ มากกว่าปกติ ... ในขณะดำลงและในขณะดำขึ้น ก็ยังเป็นผลให้มีการปลดปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกมาเร็วและมากกว่าปกติ ซึ่งเพิ่มโอกาสในการเกิด DCS ให้สูงขึ้นและรุนแรงขึ้น
  • แอลกอฮอล์มีฤทธิ์กดระบบประสาท ทำให้มีอาการเคลิบเคลิ้ม ง่วงซึม การตัดสินใจผิดพลาด มีความระมัดระวังลดลง ความคิดบ้าบิ่นมากขึ้น เมื่ออาการดังกล่าวไปเสริมฤทธิ์กับ Nitrogen nacosis จะทำให้อาการรุนแรงขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือหมดสติขณะดำน้ำ
  • แอลกอฮอล์ปริมาณมาก มีฤทธิ์กดการหายใจ ทำให้อัตราการหายใจช้าลง อาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดภาวะคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์หรือภาวะพร่องออกซิเจนได้

ผลในระยะต่อมา

  • แอลกอฮอล์มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ทำให้ร่างกายนักดำน้ำเกิดภาวะขาดน้ำที่รุนแรงมากขึ้น จากเดิมที่ในภาวะปกตินักดำน้ำก็มีภาวะขาดน้ำกันอยู่ทุกคนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
  • ภาวะขาดน้ำที่เกิดจากแอลกอออล์จะทำให้อาการ DCS นั้นแย่ลงรุนแรงมาก เนื่องจากความเข้มข้นของเลือดสูง ความหนืดของเลือดมาก การไหลเวียนจะช้าลง การปลดปล่อยและการกำจัดก๊าซไนโตรเจนออกจากร่างกายจะทำได้ยากและช้า

จะเห็นได้ว่า แอลกอออล์มีผลร้ายแรงต่อสภาพทางสรีรวิทยาเมื่ออยู่ใต้น้ำ ดังนั้น การดื่มแอลกอฮอล์ก่อน, ระหว่างหรือหลังการดำน้ำในช่วง 24 ชม. จึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงและเป็นอันตรายอย่างมากต่อการดำน้ำ อันตรายนั้นไม่เพียงแต่จะเกิดแก่นักดำน้ำเองแต่ยังส่งผลถึงเพื่อนบัดดี้ที่ต้องลงดำน้ำด้วย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเมื่อจะไปดำน้ำครับ

เขียนโดย หมอเอ๋
นำเสนอ 21 ก.ค. 2554
ปรับปรุงล่าสุด 18 ต.ค. 2566