เมาเมเร (Maumere)

ข้อมูลทั่วไป

Maumere (เมาเมเร) เป็นเมืองใหญ่ของเกาะฟลอเรส ใหญ่กว่า Labuan Bajo ที่อยู่ทางตะวันตกสุดของเกาะเดียวกัน เป็นจุดเริ่มต้นหรือปลายทางของทริป liveaboard ในแถบ Banda Sea

การเดินทาง

เที่ยวบินเข้าสู่เมือง Maumere ส่วนใหญ่มาจากเมือง Makassar ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถหาเที่ยวบินจากต่างประเทศเข้าสู่ Makassar ได้จากมาเลเซีย สิงคโปร์ หรือในประเทศจากกรุงจาการ์ตาและบาหลี

การรักษาพยาบาล

Hyperbaric Chamber แห่งแรกของเมือง Maumere เปิดให้บริการเมื่อปลายปี 2018 ที่โรงพยาบาล TC Hillers Maumere